https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Volwassenonderwijs voelt zich vergeten en protesteert ludiek met lesdag op café

Leuke protestactie voor de cursisten, ze mogen op café!© JB
Leuke protestactie voor de cursisten, ze mogen op café!© JB
Redactie KW

De cursisten van CREO Roeselare die Nederlands voor anderstaligen (NT2) volgen, krijgen deze week les op café. Op het terras mogen meer cursisten lesvolgen dan in de klas. Met deze ludieke actie wil CREO aantonen dat het volwassenenonderwijs opnieuw vergeten wordt.

“Volgens de meest recente communicatie vanuit departement onderwijs blijft het volwassenenonderwijs in code rood. Dit is al zo sedert de herfstvakantie”, gaat CREO-directeur Karel Moestermans van start.

“Code rood betekent dat slechts 25 procent van de cursussen op campus mogen gegeven worden met maximaal tien cursisten per groep. Concreet betekent dit een groep van 15 cursisten slechts 12 à 15 procent les mogen volgen op de campus. De volgt de lessen thuis online. Vanaf 10 mei krijgen we enkele heel kleine versoepelingen, deze zijn echter totaal ontoereikend in functie van de echte noden.”

“Daarom volgen onze cursisten vandaag les in een horecazaak waar meer versoepelingen mogelijk zijn. Met deze ludieke actie willen we de aandacht vestigen op het feit dat volwassenenonderwijs al lang geen avondschool meer is waar enkel ‘koken en breien’ wordt gegeven. De meeste centra geven veel meer opleidingen tijdens de dag dan ’s avonds”, gaat Moestermans verder.

“Bovendien zetten we meer en meer in op diplomagericht onderwijs, zowel secundair als technische richtingen. Ook in de integratietrajecten zijn wij belangrijk voor de opleiding Nederlands als tweede taal. Voor deze cursisten is thuis les volgen zeker niet eenvoudig. Er is geen goed internet, er is geen computer met camera, er is geen rustige plek om te leren. Net zoals in het leerplichtonderwijs heeft deze groep het mentaal heel moeilijk.”

Geen Digisprong

“Onze onderwijscentra geven les aan enkele honderdduizenden cursisten en zijn geen fait divers in het onderwijslandschap. Wij worden ook uitgesloten van financiële steun. De Vlaamse regering kende een budget toe in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en hbo5-opleiding Verpleegkunde voor de aankoop van hardware en verdere opleiding van hun personeel.”

“Hiervoor wordt zo’n 229 miljoen euro vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie. Net zoals in het leerplichtonderwijs hebben wij nood aan financiële ademruimte. Het volwassenenonderwijs wordt ook constant doodgezwegen. Noch in de media, noch op het kabinet, noch bij de besprekingen worden onze noden (h)erkend en daar moet verandering in komen. We hopen dat we nu gehoord worden en om dat te verzekeren wordt deze ludieke actie in alle provincies over alle netten heen, herhaald.”

(PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.