School voor buitengewoon onderwijs De Zon breidt aanbod uit

In een klaslokaal van De Zon poseren v.l.n.r. Tine Maes, Saïdja Hellebuyck, schepen Katrien Vandecasteele en schepen Martine Verhamme. (foto FODI)©PADI Fodi
In een klaslokaal van De Zon poseren v.l.n.r. Tine Maes, Saïdja Hellebuyck, schepen Katrien Vandecasteele en schepen Martine Verhamme. (foto FODI)©PADI Fodi
Patrick Depypere

Als school voor buitengewoon onderwijs staat gemeenteschool De Zon in Ingelmunster al jaren in voor kwaliteitsvol onderwijs op maat. Vanaf het schooljaar 2021-2022 wil de school haar aanbod uitbreiden met gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis (dysfasie/STOS). Momenteel telt De Zon 48 leerlingen. Krijgen ze groen licht van de overheid, dan kunnen ze zo’n 30 jongeren extra les laten volgen.

De Zon werd opgericht in 1967. Doorheen de jaren wisselde het aanbod op basis van de richtlijnen van de overheid. Directrice Saïdja Hellebuyck: “Vandaag richten wij ons vooral op leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen, die meer ondersteuning nodig hebben dan het gewoon onderwijs aanbiedt. We laten ieder kind ontwikkelen op zijn of haar tempo en bepalen op basis van het niveau en de onderwijsbehoefte van iedere leerling wat hij of zij aangeboden krijgt in de lessen Nederlands of wiskunde. Zo werken we met klasoverschrijdende taal-, reken- en spellingsgroepen.”

Visueel materiaal

Het team van De Zon haalt dagelijks het onderste uit de kan om aan de noden van de kinderen te voldoen en hen met alle nodige hulpmiddelen en ondersteuning zo ver mogelijk te laten ontwikkelen. “Klassen krijgen bij ons de naam van een spel of spelmateriaal. We spreken niet van leerjaren. In de duplo’s bijvoorbeeld maken we de overgang van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. We werken vaak met visueel materiaal en gebruiken leessoftware of instructiefilmpjes. Voor de sociale en emotionele ontwikkeling maken we gebruik van handpoppen, zijn er rusthoekjes in de klas…”

“In de klas werkt de leraar in kleine groepjes, waarbij ervarend leren en handelen centraal staat. Er is een intensieve samenwerking tussen leerkrachten en paramedici, zoals logopedisten, orthopedagogen, kinesitherapeuten. Zij komen vaak rechtstreeks helpen in de klas en begeleiden de kinderen ook individueel”, verduidelijkt beleidsondersteuner Tine Maes.

Dossier bij overheid

De Zon diende onlangs een dossier in bij de Vlaamse overheid om erkend te worden als school voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis. “We wilden al langer ons aanbod uitbreiden. Na een grondige analyse van het scholenaanbod en de wensen van ons team hebben we beslist om ook voor kinderen type 7 een aanbod uit te werken. Zij hebben een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis zoals dysfasie bijvoorbeeld. We zijn ervan overtuigd dat we ook voor deze leerlingen voldoende expertise in huis hebben”, aldus Saïdja.

Ze voegt eraan toe dat leerlingen nu voor dat type onderwijs terecht kunnen in Deerlijk, Zwevegem of Brugge maar dat alle plaatsen praktisch ingenomen zijn. Het schoolteam hoopt binnenkort groen licht te krijgen vanuit de hogere overheid, alhoewel dat best nog enkele maanden kan duren. Zolang kan De Zon echter niet wachten om al nieuwe jongeren in te schrijven.

We kregen al bevestiging dat we een sterk dossier hebben dat voldoet aan alle criteria en verwachten om snel een bevestiging te krijgen zodat de voorbereidingen voor volgend schooljaar kunnen starten”, zegt schepen van onderwijs Martine Verhamme: “De Zon is sinds 2018 gehuisvest in een nieuw gebouw, met aangepaste akoestiek en lawaaibeheersing in de lokalen. Het lerarenteam werkt met koptelefoons, instructietafels per klas, heel veel visuele ondersteuning… Vanuit het gemeentebestuur zijn we dan ook zeer blij dat we al deze elementen kunnen aanbieden, als extra ondersteuning voor deze specifieke doelgroep.”

Op 13 maart, 23 april en 22 mei organiseert de school opendeurmomenten. Omwille van corona kunnen ouders enkel op afspraak langskomen.

Info: www.dezon-blo.be, 051 30 36 13 of directie@dezon-blo.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.