Howest start volgend academiejaar met unieke opleiding voor circulaire stadsontwikkeling

Howest is de eerste hogeschool in Vlaanderen die Built Environment aanbiedt. © MD
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

In september gaan aan Howest vier nieuwe maatschappelijk relevante opleidingen van start waarvan de bacheloropleiding Built Environment de meest innovatieve is. Deze driejarige opleiding is uniek in Vlaanderen en werd woensdag officieel voorgesteld door opleidingscoördinator Nikolaas Boucquey.

“Built Environment richt zich op de studie van de bebouwde omgeving in relatie tot duurzaamheid, impact op milieu en klimaat en de socio-economische gevolgen daarvan. De opleiding leidt geen architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars of ruimtelijk planners op, maar stadsbouwers die elk van deze specialisten verbinden om samen te bouwen aan de leefbare omgeving van morgen.”

“Ze spelen in op de nood aan een circulaire maatschappij met focus op de lange termijn en bouwen aan een betere leefomgeving door gebouwen, wijken en zelfs volledige dorpen en steden anders en toekomstgerichter in te richten.”

Nederlands voorbeeld

In Nederland wordt de opleiding Built Environment (of Circular City Design and Development) al meer dan vijf jaar aangeboden (goed voor ongeveer 1.250 eerstejaarsstudenten). Ook in ons land vroeg het werkveld steeds vaker om een gelijkaardige opleiding.

Howest volgt als eerste hogeschool in Vlaanderen het Nederlandse voorbeeld. Het opleidingsteam ontwierp hiervoor een mix aan werkvormen in aangepaste lokalen, ateliers en labo’s die zal worden ingericht in The Penta in Kortrijk.

“Dat is niet toevallig want dit ontwerp van de Duitse architect Thomas Rau is een heel goed voorbeeld van hoe de huidige uitdagingen voor de bouwsector en de maatschappij in het algemeen – circulariteit, energietransitie, waterhuishouding, klimaatadaptatie – verzoend kunnen worden in een architecturaal ontwerp dat opgaat in de omgeving en de ontwikkeling van de grotere openbare ruimte ondersteunt”, vertelt Nikolaas.

Hulp

Wout Maddens, voorzitter van Leiedal en schepen van Stadsvernieuwing, duidt het belang van deze opleiding: “Het is onze taak als beleid om de uitdagingen van nu en morgen aan te gaan. Met Leiedal werken we duidelijk aan de doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot te reduceren met 40 procent en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.”

“Een opleiding als deze zal een hulp zijn om dit ook effectief te halen. Deze studenten zullen dit binnenkort in het werkveld mee uitzetten en realiseren. Daarbij denk ik aan meer ruimte voor water, natuur en bos, ontharding, mobiliteit op maat, duurzame renovaties van wijken, enzovoort. Transitie is de uitdaging en met deze circulaire stadsbouwers hebben we alvast de troeven voor de toekomst.”

Info over de opleiding kan bekomen worden bij opleidingscoördinator Nikolaas Boucquey viabuiltenvironment@howest.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.