Financiële steun voor vijf innovatieve onderwijsprojecten

© Pexels
Phebe Somers

In Anzegem, Hooglede en Kortrijk hebben vijf initiatieven samen bijna 130.000 euro gekregen om het onderwijs in West-Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. Jaarlijks kunnen scholen/feitelijke verenigingen, vzw’s, openbare instellingen en lokale besturen een voorstel indienen, die uiteindelijk moeten goedgekeurd worden door de Provincie.

Anzegem: Gemeenteschool Ingooigem

100% STEM (27.000,00 euro)

Zeven basisscholen van Anzegem zullen netoverschrijdend samenwerken met drie secundaire scholen uit de regio om de STEM-didactiek binnen te brengen in hun scholen via workshops en opleiding van leerkrachten vanuit de expertise van de secundaire scholen. Op die manier willen de scholen leerlingen van 5de leerjaar laten we proeven van zoveel mogelijk richtingen van de eerste graad én streven ze ernaar dat de STEM-richtingen een gelijkwaardig element kunnen bieden voor hun verdere schoolloopbaan en zelfs beroepskeuze.

Hooglede: Groep Gidts

westvlAR(27.500,00 euro)

Binnen dit project bundelen acht West-Vlaamse secundaire scholen de krachten om Augmented Reality in de opleidingen elektriciteit en elektromechanica binnen te brengen. AR is één van de sleuteltechnologieën binnen Industrie 4.0. Het project overstijgt de reguliere werking van elk van de deelnemende scholen en wordt getrokken vanuit Groep Gidts. Die organisatie wil haar expertise m.b.t. zorg en onderwijs voor personen met een beperking, de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en innovatieve assistentietechnologieën, zoals AR, overdragen naar de secundaire scholen.

Kortrijk: Howest – Industrial Design Center

Toekomstige zorgprofessional zet STEM-petje op! (24.380 euro)

Doel van het project is om zowel leerkrachten en leerlingen die een zorgopleiding volgen pedagogisch begeleiders, ouders en zorginstellingen kennis te laten maken met innovatie in de zorg en ze tegelijkertijd warm maken voor wetenschap, technologie en ontwerpend- en oplossingsgericht werken. Ze willen ook inzetten op kennisverbreding /-verhoging bij leerkrachten m.b.t. innovatieprocessen en -methodieken, om dit concreet te kunnen aanpakken binnen de opleidingen. Als basis hiervoor wordt het framewerk gebruikt dat binnen de Makerhealth-projecten werd uitgewerkt i.s.m. zorgorganisaties.

Kortrijk: Vives – Expertisecentrum Onderwijsinnovatie

SOS Schrijven op school (25.000 euro)

Heel wat onderzoek toont aan dat de basale lees- en schrijfvaardigheden bij veel leerlingen in de B-stroom onvoldoende ontwikkeld worden. Heel wat leerlingen missen hierdoor kansen op studie- en maatschappelijk succes. VIVES, wil met dit project scholen en leerkrachten ondersteunen door in te zetten op één belangrijk onderdeel van de basisgeletterdheid, nl. de doelen rond functionele schrijfvaardigheid. Ze willen dit doen door het ontwikkelen van een online trainingspakket, waarin naast het didactisch kader voor de leerkrachten, kant-en-klare schrijffiches voor de leerlingen aangeboden worden.

Kortrijk: Hogeschool VIVES Zuid

STEM op Wiskunde (25.000 euro)

Dit projectidee is gegroeid uit de vraag hoe wiskunde-STEM-leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs het programmeren in hun wiskunde/STEM les kunnen integreren. Door wiskunde toe te passen kunnen we de wereld rondom ons beter begrijpen en zelfs gaan beïnvloeden. Zeker als we wiskunde combineren met coderen (programmeren) kan dit tot creatieve resultaten leiden. Met dit project wil VIVES deze leerkrachten ondersteunen met concrete toepassingen d.m.v. workshops en de uitbouw van een netwerk.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.