Anderstalige kinderen krijgen degelijke ondersteuning bij Alfapret

© (Foto NS)
Redactie KW

Alfapret kwam tot stand op aanraden van de gemeentelijke scholen. Brugfiguren van de gemeente starten dit project afgelopen zomervakantie op. Naar de toekomst toe wil men dit uitbreiden naar alle vakanties van twee weken.

Na een vakantieperiode merken scholen bij veel anderstalige gezinnen vaak een taalachteruitgang Nederlands op. Deze vaststelling werd tijdens de coronaperiode bevestigd. Ook de brugfiguren van de gemeente die jaarlijks een zinvol vakantie-aanbod uitwerken voor anderstalige gezinnen zien al geruime tijd dat anderstalige kinderen omwille van de taalkloof maar moeilijk aansluiting vinden. Om hieraan tegemoet te komen zetten de brugfiguren samen met vrijwilligers Alfapret op. Dit is een speels taalinitiatief op maandag voor anderstalige lagereschoolkinderen en dit met het doel om hun kennis en spreekvaardigheid Nederlands vast te houden en te versterken. Tijdens de afgelopen zomervakantie werden er wekelijks vijftien kinderen verwelkomd.

Taalstimulerend verhaal uitbreiden

“Alfapret vindt zijn oorsprong in het leesklasje op woensdagnamiddag. Dit initiatief kwam er door een stageopdracht van één van onze stagiaires”, legt Tom Braet schepen van Welzijn uit. “Het leesklasje werd zeer warm onthaald door ouders en kinderen. De brugfiguren gingen hier verder mee aan de slag en zo ontstond dankzij de geëngageerde inzet van een vrijwilligersploeg Alfapret. Een goede kennis van Nederlands is nodig om vlot les te kunnen volgen en te kunnen studeren. Bovendien zijn herhaling en continuïteit belangrijk om op taalvlak te kunnen evolueren. Via Alfapret ondersteunen we anderstalige kinderen en overbruggen we zoveel mogelijk de taalkloof die in juli en augustus kan ontstaan.”

“We evalueren Alfrapret zeer positief en zullen het aanbod elke zomervakantie opnieuw organiseren. Naar de toekomst toe willen we dit uitbreiden naar alle vakantieperiodes die twee weken duren. Op lange termijn wil de gemeente zich inzetten op een aanbod voor kleuters en kinderen die Nederlands als moedertaal hebben maar die opgroeien in een weinig taalrijke omgeving. Op die manier ontstaat een gemengde groep, waardoor we mensen met elkaar verbinden. We zijn ook nog op zoek naar een gepast aanbod voor ouders. Mochten we de ouders kunnen betrekken in dit taalstimulerende verhaal kunnen we de kinderen nog meer kansen bieden.” (NS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.