Oostendse scholen doen mee aan wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma

Naast schepen Tom Gemonpré handtekenen ook Stijn Storme (dir OLV College Gerststraat), Filip Casier (dir VBS St.Andreas Schapenstraat), Mieke Devisscher (dir. VBS Zandvoorde) en Gie De Boutte (Leefsleutels) het tweejarig contract voor samenwerking © FRO
Redactie KW

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege, de Vrije Bassischool Sint-Andreas Schapenstraat en de Vrije Basisschool Zandvoorde zijn de eerste drie scholen in Oostende die, vanaf volgend schooljaar, instappen in het KiVa-project.

Het is een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma, dat afkomstig is uit Finland en via Nederland in Vlaanderen wordt toegepast. De samenwerking, over twee schooljaren met de financiële steun van de Dienst Onderwijs Oostende, werd deze week getekend.

‘KiVa’ betekent leuk in het Fins en dat woord vormt de basis voor het KiVa-project waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het efficiënt is tegen pestgedrag.

“Ik heb ervaring als leerkracht in het secundair onderwijs, heb boeken geschreven rond pesten op school en werk al jaren samen met schoolteams om het pestgedrag op scholen preventief aan te pakken,” vertelt Gie De Boutte van Leefsleutels. “Ik ben ook voorzitter van het Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’. Zo ben ik ook terecht gekomen bij Leefsleutels en bij KiVa. De resultaten spreken voor zichzelf. Het pestgedrag in een KiVa-school, waar samenwerking, vertrouwen en communicatie centraal staan, wordt, na verloop van tijd, met 50% gereduceerd. KiVa is vernieuwend en attractief. Leerkrachten, medeleerlingen en ouders helpen samen mee om eventuele problemen op te lossen. Het gebruiksklare materiaal en de opleiding van de leerkrachten mikken op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Alles sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs. Het preventieve luik bestaat uit een pakket van uitgewerkte lessen, een computerspel voor leerlingen en ouders, én een intensieve training van de leerkrachten.”

‘De Stad Oostende voorziet een budget om Leefsleutels toe te laten het KiVa-antipestprogramma in drie Oostendse basisscholen uit te werken,” licht onderwijsschepen Tom Germonpré toe. “Hopelijk volgen nog andere scholen hun voorbeeld, want ook als we maar één kind, één leerling kunnen redden en het nodige vertrouwen geven, op weg naar een normaal leven, is de investering de moeite waard!”

(FRO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.