Ontdek hier de bouwplannen van GO! scholengroep Inspira in de Westhoek

Achteraan v.l.n.r.: Dominique Vanbiervliet, Véronique De Merlier, Shana Blake en Greet Desodt. Vooraan v.l.n.r.: Marc Pintiaux, Bieke Naessens en Milie Coquet. © ACK
Redactie KW

GO! scholengroep Inspira, de nieuwe naam van het vroegere GO! scholengroep Westhoek, stelde zijn nieuwe logo, website en huisstijl voor. Daarnaast staan ook heel wat nieuwbouwprojecten in de Westhoek op de planning.

“GO! scholengroep Inspira is de overkoepelende organisatie die sinds 2000 de scholen en instellingen van het gemeenschapsonderwijs in de Westhoek verenigt”, duidt algemeen directeur Véronique De Merlier. “Met de nieuwe naam en het nieuwe logo neemt de groep ook de schoolteams, de leerlingen en de ouders mee in een vernieuwd verhaal waar wordt ingezet op sterke scholen op weg naar het onderwijs van de toekomst.”

De scholengroep bestaat uit tien basischolen, drie medisch pedagogische instellingen, twee kinderdagverblijven, zeven en binnenkort acht secundaire scholen, een centrum voor leren en werken, twee OKAN-vestigingen, een volwassen en tweedekansonderwijsvestiging, twee centra voor leerlingenbegeleiding, twee internaten en de algemene diensten die in Diksmuide gecentraliseerd zijn.

Vlamertinge

Verschillende scholen van de scholengroep krijgen een nieuwbouw en anderen worden gerenoveerd. “GO! Basisschool Groei in Vlamertinge krijgt een nieuwbouw. Het gebouw waar de lagere school in ondergebracht was, werd ondertussen gesloopt en wordt opnieuw opgetrokken in twee bouwlagen met veel zicht op de buitenruimte. De nieuwe school vormt een boeiende omgeving voor kinderen en zal meer dan ooit het kloppend hart van de buurt vormen. Na ingebruikname van de nieuwe gebouwen worden alle andere schoolgebouwen gesloopt en de vrijgekomen ruimte zal ingericht worden als speelzone en buitenklasjes. Het is de wens van de school om het domein open te stellen voor de buurt en doorheen het domein een doorgang voor fietsers en wandelaars te bieden.”

Nieuwpoort

“Ook voor GO! Basisschool De Vierboete, GO! Atheneum Nieuwpoort, GO! Duo en CVO Cervo-Go in Nieuwpoort staat een nieuwbouwproject gepland. Hier gaan we de lagere en de secundaire school centraliseren op één locatie waarbij we streven naar een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding. Samenwerken op één domein stimuleert leernetwerken tussen alle professionals. Deze school is vlot bereikbaar met de kusttram en zo willen we met een sterke campusschool onze marktpositie in de stad en de ruime omgeving versterken. Als alles vlot verloopt, zou men in januari 2024 de aannemer kunnen aanstellen.”

Poperinge

“De GO! Bassischool De Ster en de secundaire Freinetschool in Poperinge kreeg al een nieuwbouw. In september 2022 opende de nieuwe school en verlieten de leerlingen de oude gebouwen op de site Vroonhof voor de nieuwe gebouwen op de site Rekhof.”

De Panne

“Voor het GO! Atheneum Calmeyn in De Panne staat een optimalisatie van de site en een renovatie van de schoolsportinfrastructuur op het plan. Er is een masterplan in opmaak in samenwerking met het gemeentebestuur van De Panne, waarbij de verschillende mogelijkheden om de site te optimaliseren afgetoetst worden. Momenteel wordt op de site ook werk gemaakt van de vernieuwing van de schoolsportinfrastructuur, waarvoor via Sport Vlaanderen 235.000 euro aan subsidie werd toegekend en waarmee de renovatie van de douches, het sanitair en warm water wordt aangepakt, net als de relighting en de basketuitrusting. Het aanleggen van het buitensportveld is nog onder voorbehoud in het kader van het masterplan. De renovatie heeft als doel de sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ruimer ter beschikking te kunnen stellen van derden.”

Langemark

“Bij GO! Basisschool Ter Berken in Langemark wordt een samenwerking voorbereid tussen het gemeentebestuur en de scholengroep. In het kader van een brede open school worden de mogelijkheden onderzocht om een deel van de oude paviljoenen te slopen en te vervangen door een nieuwbouw, die tegelijk ook onderdak aan de Academie zou kunnen bieden. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van een nieuwe pedagogische visie.”

Veurne en Diksmuide

Naast de nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt ook gekeken om enkele gronden of panden te verkopen. “Zo zijn in Veurne in de Noordstraat de gebouwen met huisnummers 21 en 23 te koop. In Diksmuide staat in de Kaaskerkestraat het kleine huisje naast de afdeling beenhouwerij te koop en zijn er onderhandelingen met het Agentschap Natuur en Bos voor de verkoop van een perceel grond nabij het Atheneumpad.”

Natuur op school

“GO! Scholengroep Inspira heeft de voorbije jaren ook een mooi MOS-traject afgelegd”, vervolgt directeur Véronique De Merlier. “Ons groen avontuur startte in 2019 met een budget van 15.000 euro, dat later aanggevuld werd met 5.000 euro via ‘Natuur op School’. Zo kon de GO! Basisschool Ter Elzen in Wijtschate met deskundigheid van Regionaal Landschap Westhoek de niet-ingerichte speelweide omvormen tot een heus avonturenpark met speelheuvel, wilgentunnels, snoephagen, kippenren, moestuinbakken en zelfs een echte poel. Nu moeten de leerkrachten niet meer op verplaatsing voor natuureducatie maar kunnen op eigen school blijven. Ook GO! Basisschool Veurne kon in de vesting Nieuwstad een dergelijke speelzone, net als de GO! Basisschool W’IJzer en De Kim in Diksmuide, die momenteel de groene omgeving voorziet van speelheuvels, zandspeelzone, snoephagen, bloemenweides, insectenhotels, speelhoekjes, wilgenbouwsels en een buitenarena. Een gelijkaardig project loopt ook nog in de GO! Basisschool De Ster en de secundaire Freinetschool in Poperinge.”

(ACK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier