Noodopvang tijdens de laatste schoolweek

Redactie KW

Na de beslissing dat kleuterscholen zelf mogen kiezen of ze al dan niet open blijven, kozen de kleuterscholen van het Vrije Onderwijs en GO! ervoor om de week voor de paasvakantie te sluiten. De kleuterscholen van het stedelijk onderwijs blijven wel open.

Na een gezamenlijk overleg met alle directies van het basisonderwijs werd beslist om de week voor de paasvakantie noodopvang te voorzien in de scholen zelf . Leerkrachten worden ingezet om deze noodopvang te organiseren. Dit gebeurt volgens de bestaande draaiboeken, met aandacht voor de geldende veiligheidsmaatregelen. Er wordt wel aan de ouders gevraagd om, indien mogelijk, hun kind thuis op te vangen. Het blijft de bedoeling om zo weinig mogelijk kinderen samen te brengen en enkel in nood kinderen op te vangen. De inschrijvingen voor de noodopvang gebeuren via de scholen zelf.

Geen speelpleinwerking

Vrijdagavond werd beslist om de speelpleinwerking in zowel Menen-Lauwe als Rekkem te annuleren. Door het aantal besmettingen en het feit dat er onvoldoende ruimtes en monitoren zijn, is het niet mogelijk om conform de opgelegde maatregelen de speelpleinwerking op een kwalitatieve manier te organiseren . Speelpleinwerkingen moeten immers rekening houden met bubbels van maximum 10 kinderen en 10m² ruimte per kind. Alle inschrijvingen worden automatisch geannuleerd met terugbetalingen. De terugbetalingen zullen worden uitgevoerd tegen 31 april 2021.

“We beseffen dat veel ouders hierdoor in de problemen komen”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (Vooruit). “We denken daarbij vooral aan mensen die een essentieel beroep uitoefenen of mensen die niet de mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken. Daarom organiseren we ook tijdens de paasvakantie die noodopvang .”

Essentieel beroep

De noodopvang is er in eerste instantie voor ouders die een essentieel beroep uitoefenen. De lijst van essentiële beroepen is te vinden via deze link . Er is een maximumcapaciteit van 100 kinderen. Ook ouders die niet kunnen telewerken en geen oplossing hebben, kunnen inschrijven, mits toevoegen van een attest van de werkgever. Indien er plaatsen genoeg zijn, kunnen ook deze kinderen in de noodopvang terecht. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vindt de noodopvang plaats op één of hoogstens drie locaties in de stad: BULO Blijdhove Menen, de GBS Barthel Rekkem en Hoeve Delaere in Lauwe.

“We vragen om in te schrijven voor zondag 28 maart om 22u00 zodat we een duidelijk zicht hebben op het aantal kinderen”, aldus schepen Declercq. “Men kan dus enkel de opvang garanderen voor de mensen die een essentieel beroep uitoefenen. Voor mensen die niet kunnen telewerken en geen oplossing hebben kunnen we maandag pas uitsluitsel geven . We houden hierbij rekening met de vraag en de opvangcapaciteit die we hebben.”

Inschrijven kan via www.menen.be/noodopvang .

(WO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.