Nieuwe school op site De Bevertjes in Oedelem

© AVH
© AVH
Redactie KW

De gemeenteraad keurde een bestek goed voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool aan de site ‘De Bevertjes’ in de Beernemstraat in Oedelem. Het eerder opgemaakte dossier van de voormalige meerderheidscoalitie mét N-VA waarbij de nieuwbouw in de Knesselarestraat zou opgetrokken worden, is voorgoed van de baan.

De gemeentelijke basisschool ‘De Notelaar’ heeft nu haar gebouwen in de Knesselarestraat. Maar de infrastructuur dateert uit 1976 en is fel verouderd. Er werden in het verleden al verschillende renovatie- en uitbreidingsdossiers uitgewerkt voor de huidige site maar recent kwam het gemeentebestuur Beernem tot een akkoord met GO! Scholengroep. Bedoeling is om een renovatie- en nieuwbouwproject uit te werken op de site van het medisch pedagogisch instituut (MPI) De Bevertjes gelegen in de Beernemstraat in Oedelem. MPI De Bevertjes zou op zijn beurt dan weer verhuizen naar Brugge.

De site in de Beernemstraat is 15.000 vierkante meter groot waarvan de gemeente iets meer dan 7.000 vierkante meter zal kopen. Specifiek gaat het om het achterste deel van de site waar nu de polyvalente zaal en het internaat zich bevinden. De gebouwen worden geïntegreerd in een renovatie- en nieuwbouwproject. Dat moet vooral de gemeenteschool huisvesten, maar er komt ook plaats voor een buitenschoolse kinderopvang. Er zal ook veel ruimte voor groen komen.

“De geplande speelplaats was kleiner dan de richtlijnen”

“De speelplaats in het nieuwe programma is aanzienlijk kleiner dan die van de Notelaar en is kleiner dan de geldende richtlijnen”, reageerde fractieleider van oppositiepartij N-VA Gijs Degrande bezorgd. De partij diende daarom een amendement in om dit te verhelpen. “Gelukkig erkent de meerderheid dat nu ook en keurde zij ons amendement goed. Maar het is wel tekenend voor de aanpak. Geruststellend is het zeker niet.” Tenslotte komt er ook een plek waar de verenigingen gebruik kunnen van maken. Het gemeentebestuur raamt de maximale projectkost op 4 miljoen euro. Er wordt nu overgegaan tot de aanstelling van een ontwerper en een studiebureau dat samen met de gemeentelijke diensten een bestek zal opstellen. De kosten daarvoor worden geraamd op 350.000 euro. De meerderheidscoalitie plande de budgetten voor dit project al in de meerjarenplanning.

Groen hart

N-VA zag het opgemaakte dossier van de nieuwbouw in de Knesselarestraat afgevoerd worden, maar stelt zich naar eigen zeggen nog altijd constructief op om mee te werken én te denken over betere infrastructuur voor de Oedelemse gemeenteschool. Met vier extra amendementen wilde de oppositie de ontwerpopdracht verruimen. Zo vroegen ze onder andere aandacht voor gepaste lokalen voor levensbeschouwing. Bovendien vroeg N-VA ook extra middelen voor een veilige omsluiting van de nieuwbouw. Drie amendementen werden niet aangenomen, een ander over de oppervlakte van de speelplaatsen, wel.

“In het bijzonder vind ik het heel jammer dat de meerderheidspartijen niet meegaan in de vraag om de bijkomende groene ruimte aan de kant van de Beekstraat aan te kopen en mee te integreren in het ontwerp”, aldus Gijs Degrande. “Het is een historische kans om het project te versterken én om in het dorp een kwaliteitsvol groen hart te realiseren. Bovendien past het ook perfect in het opzet van de bredere school. Het doet me denken aan de beslissing van het gemeentebestuur enkele decennia geleden om de Hof van Maes in het centrum niet aan te kopen. Dat was een historische vergissing. Hopelijk ziet het college de vergissing nog op tijd in en kiest men alsnog voor ons voorstel.” (AVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.