Nieuwe directeurs moeten rust herstellen in Brugs conservatorium

Anderhalve maand nadat de stad Brugge een einde stelde aan de samenwerking met Gunter Carlier, directeur van het stedelijk muziekconservatorium, zijn alle leerkrachten die met een burn-out kampten ‘miraculeus’ genezen. Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht nemen het roer in handen. ‘Assad’ maakt plaats voor ‘M&M’.

© SVK

“Ik ben gelukkig, de school is blij. Het is een grote opluchting voor ons lerarenkorps, Het stedelijk conservatorium heeft twee moeilijke jaren achter de rug.” Dat verklaart onderwijsschepen Ann Soete, nadat de stad Brugge en directeur Gunter Carlier in wederzijds overleg besloten een einde te stellen aan hun samenwerking.

Of de Brugse stadskas ook blij is, is een ander paar mouwen. Want Gunter Carlier mag rekenen op een fikse schadeloosstelling voor het vroegtijdig verbreken van zijn contract als directeur van het conservatorium. Hoeveel de som bedraagt die de Brugse belastingbetaler mag ophoesten, kan en wil ook Colin Beheydt, algemeen directeur van de stad Brugge niet kwijt: “Dit onderhandeld compromis, een dadingsovereenkomst, vereist discretie, maar ik kan wel zeggen dat elke euro goed besteed werd. Vergeet niet dat het ziekteverzuim van het lerarenkorps de stad Brugge ook een fiks centje kost.”

Twee clans

Het hervormingsbeleid van Gunter Carlier, trombonist bij onder meer Anima Eterna Brugge en L’Orchestre des Champs Elysées, die in 2014 aan het hoofd kwam van het conservatorium, veroorzaakte grote commotie bij een aantal leraars en ouders. De eigengereide manier waarop hij de wijziging van het examenreglement doordrukte, werd niet door iedereen geapprecieerd.

Een ontevreden leraar stuurde een anonieme protestbrief naar het stadsbestuur. Maar Gunter Carlier drukte zijn hervormingsplannen door en deed de weerstand af als protest van tegenwerkers die niet openstonden voor vernieuwing. De sfeer raakte verziekt, de school kreeg twee clans. Wie tegenwerkte, werd naar verluidt gepest. Gunter Carlier kreeg zelfs van de malcontente leraars de bijnaam Assad. Het ziekteverzuim onder de leerkrachten nam toe.

Met het vertrek van Gunter Carlier komt een einde aan deze ‘oorlog’ binnen het conservatorium. De voorbije weken hebben alle zieke leerkrachten al te kennen gegeven dat ze in september paraat zullen staan om les te geven. Onderwijsschepen Ann Soete hoopt dat de nieuwe directie deze stadsschool opnieuw in rustig vaarwater kan brengen.

Tweede keer

De Brugse Cellist Mark Lambrecht (56) en de Oostendse pianist Michaël Vancraeynest (40) nemen in duobaan voorlopig die taak waar. “We zijn complementair: Michaël is goed in cijfers, ik in letters. We zijn een goede tandem en hebben al samen gemusiceerd in het WO I oratorium Home@Xmas dat Michaël componeerde”, zegt Mark. Beiden blijven halftijds les geven, om de voeling met het lesgeven en het lerarenkorps niet te verliezen.

Twee jaar geleden waren beide heren al eens gedurende zes maanden waarnemend directeur, na het ontslag van Gunter Carlier. Maar laatstgenoemde vocht met succes zijn ontslag bij de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs aan, zodat de stad Brugge hem in februari 2018 opnieuw in dienst moest nemen.

Mark Lambrecht en Michaël Vancraeynest willen zich nu ten volle inzetten voor een open en dynamische school. Hoewel hun functie slechts ‘waarnemend’ is, moeten ze niet vrezen dat Brugge hals over kop een examen uitschrijft voor een nieuwe directeur. “De rust moet eerst terugkeren binnen het conservatorium. Komend schooljaar wordt er zeker geen examen georganiseerd“, aldus Colin Beheydt.

Leerlingen opdrijven

Het stedelijk conservatrorium heeft overigens in de nabije toekosmt andere boontjes te doppen. Vooreerst willen de nieuwe directeurs het leerlingenaantal opnieuw opkrikken. Vorig jaar waren er 1.800 cursisten, onder wie één vijfde volwassenen. M&M – de bijnaam van de twee waarnemende directeurs – willen dat cijfer opdrijven tot 2.000 leerlingen. “Er zijn er nu al 1.350 ingeschreven, de inschrijvingen lopen nog tot eind september”, aldus Michaël.

Het Brugs conservatorium heeft er vanaf september een nieuwe, zesde vestigingplaats bij in Oostkamp, waar de leerlingen uit de eerste en tweede graad muziek en de tweede en derde graad woordkunst terecht kunnen. Brugge snoepte die afdeling weg van voor de neus van de muziekscholen van Tielt en Torhout, die ook interesse vertoonden. Er wordt nu ook onderzocht om een afdeling in Varsenare op te richten.

Restauratie

Vanaf begin 2020 start de totale renovatie van het hoofdgebouw van het stedelijk conservatorium Brugge. De kostprijs bedraagt 4 miljoen euro. “De renovatie zal twee jaar duren en houdt natuurlijk rekening met de historische waarde van dit 18de eeuwse stadspaleis. Maar ze is dringend nodig, sinds 1982 is er niks meer gedaan, er zitten gaten in sommige plafonds. Klassen, toiletten, leraarskamer en secretariaat worden vernieuwd en beter geïsoleerd. Er komt ook een danszaal. Tijdens de werken zullen de klassen elders moeten ondergebracht worden. Hierover zijn nog onderhandelingen bezig”, aldus Ann Soete.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.