Nieuwe campus voor VTI in Brugge krijgt vorm

Stefan Vankerkhoven

De nieuwe campus voor VTI in Brugge krijgt vorm. De werkzaamheden voor het nieuwe pompstation op de site zijn zo goed als voltooid. De constructie van het pompstation, bufferbekken en de bijbehorende persleiding zijn afgewerkt. Om het afvalwater van de verschillende percelen efficiënt af te voeren, was er nood aan een overkoepelende visie op het afwateringssysteem op de site. Door deze werkzaamheden zijn de site Bombardier en het VTI-schoolgebouw aangesloten op het gescheiden rioleringsstel wat zorgt voor properder oppervlaktewater. De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 260.400 euro;

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat ligt de site van het VTI. De school beschikt over een fonkelnieuw complex dat vanaf 2022 effectief in gebruik genomen wordt. “Bij de realisatie van het nieuwe complex koos de school eerst voor de waterzuivering uit te voeren aan de hand van een rietveld. Dit bleek echter niet haalbaar en daarom keurden we een alternatieve uitvoeringsmethode goed. Namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Waterzuivering

De werkzaamheden aan de site van het VTI kaderen onder andere binnen de Europese kaderrichtlijnen die stellen dat hemelwater en vuil water tegen 2027 volledig gescheiden moeten worden. Vuil water moet hierbij zo goed mogelijk opgevangen en gezuiverd worden. “Met de realisatie van het pompstation zorgen we ervoor dat het vuil water van de school via het gescheiden rioleringsstelsel weggepompt wordt richting een waterzuiveringsinstallatie. Nadien kan het water richting de waterlopen. Ook voor de nabijgelegen bedrijven wordt voorzien in optimale afvoer van vuil water. Zo werden de gronden van de Bombardier en La Brugeoise aangesloten om in een latere fase eventuele nieuwe ontwikkelingen zonder problemen te kunnen opvangen”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.

Bufferbekken

Tijdens de constructie van het pompstation werden de daarbij horende bufferbekken en de persleiding afgewerkt. “Het bufferbekken laat toe om bij een technische storing van het pompstation het water 24 uur lang te bufferen om het nadien te laten wegpompen. De persleiding met een lengte van 192 meter loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door”, aldus schepen Van Volcem.

Schepen van Leefmilieu Franky Demon stelt: “Met de aanleg van de riolering op de VTI site, met daarbij ook de realisatie van het pompstation, een bufferbekken en de bijbehorende persleiding, zijn we bezig om de zuidelijke lob van Brugge klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe riolering zorgt ervoor dat we het afvalwater en regenwater van de verschillende percelen efficiënt kunnen afvoeren. Op die manier dragen we ook bij tot de klimaatdoelstellingen en zorgen we voor properder oppervlaktewater.”

Timing

De werkzaamheden op de site namen in totaal 2,5 maanden in beslag. Nu rest enkel nog de plaatsing van het elektromechanische gedeelte. Dit wordt in de tweede helft van augustus voorzien. Daarmee zal alles mooi op tijd klaar zijn voor de opening van het nieuwe schooljaar. De afvoer van vuil water wordt verzekerd.

Zes investeringsdossiers

Ook bij andere projecten in Brugge trekt de Stad volop de kaart van proper oppervlaktewater. Vanaf 2022 starten er in Brugge zes grote investeringen. Dat zowel in de binnenstad als de deelgemeenten. De Stad diende zes dossiers in bij de Vlaams Milieumaatschappij. In alle straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

“Dit is een goede zaak voor de bewoners en het milieu. De dossiers zijn verspreid over diverse deelgemeenten: wijk Blijmare, de Bloemenwijk, de Singel en Buiten Boeverievest en de Dampoortwijk”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit. “Er zijn ook twee projecten die zich situeren in de binnenstad: de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam en daarnaast ook de wijk rond de Sint-Annakerk – het plein zelf en Joost de Damhouderstraat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.