https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Neerlegging van de eerste steen van nieuwbouw Sint-Jozefsschool

De leerlingen van het zesde leerjaar droegen per twee de Ytong-stenen van de klassen. © EG
Redactie KW

Vrijdag werd onder grote belangstelling en in aanwezigheid van de leerlingen van de Ieperse Sint-Jozefsschool de eerste steen gelegd op de werf van de nieuwbouw waar de refter en de kleuterklassen zullen komen.

“Begin juli werden op deze schoolzone 150 funderingspalen gedraaid, gevuld met beton en versterkt met ijzeren staven. Daarboven kregen we het beton in de funderingsgeulen en dit grote plateau in beton”, vertelde directeur Lieven Calis.

“Intussen gaan we al de hoogte in. Ons bouwverhaal begon met een eerste masterplan voor de gebouwen van de school, een schoolvisie-oefening met leerkrachten, leerlingen en ouderraad. Daarna kwamen de muzische dagen met de schoolvisiewoorden en de kinderen konden in maquettes hun droomklassen en fantasieschool ontwerpen. We hebben met de school een mooi verleden, maar kijken nu uit naar een mooie toekomst.”

Tijdcapsule

“Het is leuk dat we van zo dichtbij het bouwen van de school mogen volgen”, las leerlinge Lotte Deltour voor. “Bij het naar school komen, zien we de hoge torenkraan van ver staan. Ik kijk al uit naar het moment dat we rondlopen in de afgewerkte school. Dan nemen we een kijkje in onze nieuwe refter of de grote sportzaal. Ik kijk ook uit naar de nieuwe kleuterklassen. Ook verlang ik om te zoeken waar de klassen van het zesde leerjaar zich bevinden, helemaal boven in het gebouw. We zijn erg benieuwd.”

Leerling Ruud Vandoolaeghe had het over een tijdcapsule in de vorm van een kist. “We verzamelen in deze kist allemaal informatie uit onze tijd nu op school. Allerlei betekenisvolle spullen stoppen we in deze tijdscapsule. We denken aan brieven, tekeningen en allerlei weetjes.”

“Iedereen mag helpen om spullen te maken om in de capsule te stoppen. Daarna gaat de tijdcapsule op slot. We bewaren deze bijzondere kist in het nieuwe schoolgebouw. Pas na 50 jaar mag de capsule opnieuw worden geopend. De kinderen die in 2071 in de Sint-Jozefsschool zitten, zullen ontdekken wat wij voor hen verstopt hebben. Misschien gaan wij hiervan wel iets lezen in de kranten van 2071.”

Samen school bouwen

Guido Soufflet, lid van de Raad van Bestuur van vzw CDI, benadrukte de samenwerking met de actoren uit de omgeving: wzc Huize Sint-Jozef, stad Ieper, de Zusters van de Heilige Jozef en Ons Onderdak, en de parochie vzw Onze Lieve Vrouw van Thuyne en vzw Decanale Werken Gebouwen. “De Sint-Jozefsschool is één van onze grotere scholen van Ieper, gekend om zijn zorgende schoolcultuur en school waar talent en creativiteit gestimuleerd worden”, aldus Guido Soufflet.

“Onze dank gaat in eerste instantie uit naar de zusters, directies en leerkrachten die deze school hebben uitgebouwd zoals ze nu bestaat. De infrastructuur was aan vernieuwing toe. Het siert de directeur, het toenmalige schoolbestuur en de CODI om het heft in handen te nemen. Er werd een bouwteam opgesteld en na een aantal overlegmomenten werd een beroep gedaan op Alheembouw en Groeplll.”

“De eerste krijtlijnen voor een ‘Design en build’ contract werden uitgeschreven. Met dank aan het bestuur van OLV-van-Thuyne die hierbij wil optreden als bouwheer. Ook een woord van dank aan het bestuur en de directie van Huize Sint-Jozef, de directie van Ons Onderdak en het stadsbestuur, en een bijzondere dank aan de zusters van Sint-Jozef voor de grond die zij ter beschikking hebben gesteld.”

“We hebben geluk dat we kunnen rekenen op een professionele en gepassioneerde sturing door onze aannemer en de architecten die zorgen voor de nodige plannen, studies en opvolging van de werken. Maar zeker ook directeur Lieven Calis en zijn intern bouwteam zijn enorm betrokken bij de uitbouw van de school. Uiteraard zijn ook de leerlingen en leerkrachten niet weg te denken bij de uitbouw van de school.”

Zegening nieuwbouw

Tot slot werden de bouwwerken en de hele schoolgemeenschap gezegend door priester Ettien N’guessan voor een veilige een aangename bouwperiode. Ook een brandglasraam met daarop de afbeelding van Sint-Jozef in volle handenarbeid afgebeeld en geschonken door de Zusters van de Heilige Jozef, werd gezegend. De inzegening werd afgesloten met het schoollied. (EG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.