Meester Stefaan Victor (VBS De Watermolen) met pensioen: “De school is een wereld op zich”

Stefaan Victor is sinds 1 januari met pensioen. (foto EDB)
Els Deleu
Els Deleu Medewerker KW

Na de kerstvakantie blijft de boekentas van Stefaan Victor (62) uit Kuurne staan. Hij is sinds 1 januari met pensioen als leerkracht van VBS De Watermolen in Heule.

Stefaan Victor is geboren en getogen in Kuurne. Hij is getrouwd met Kristien Baert. Het gezin heeft een zoon en twee dochters en er zijn ook al drie kleinkinderen. Stefaan was 41 jaar leerkracht bij VBS De Watermolen in Heule. Net voor de kerstvakantie nam hij afscheid van de school.

In 1980 startte meester Stefaan in VBS De Watermolen in Heule. Hij werkte een paar maanden onbezoldigd tot hij in december van dat jaar in een statuut voor jonge leerkrachten kon stappen. Hij gaf voornamelijk les in het vierde en het tweede leerjaar.

Digitalisering

“Sinds vorig schooljaar werk ik halftijds. Mijn laatste trimester dit schooljaar was ik co-teacher in het tweede leerjaar”, vertelt Stefaan, voor wie de digitalisering van het onderwijs een grote verandering was. “Ook de manier van werken in de klassen is helemaal veranderd. Vroeger was ik alleen om les te geven, nu staan we met een team voor de klas. Er zijn ook andere werkvormen zoals het hoekenwerk. Er wordt ook meer en meer aan ervaringsgericht onderwijs gedaan. We gaan ter plaatse thema’s ontdekken of nodigen iemand uit om te spreken.”

Ook de school zelf is veel groter geworden. “Toen ik er toekwam, waren er over kleuter en lager negen klasjes. Dan evolueerde dat naar twee klassen per jaar, en later kwamen er voor het eerste leerjaar drie klassen. Nu wordt er via co-teaching per jaar gewerkt. De school is enorm gegroeid. Alles werd ingepalmd. Hierbij denk ik aan de pastorie, het klooster en het Molenheem dat vaak door de school gebruikt wordt. Daar gaan de kinderen zelfs eten. Er werd gedurende die jaren ook bijgebouwd”, vervolgt Stefaan, die het contact met de kinderen en hun verhalen wel zal missen.

Opa-figuur

“Ik was een papa- en later een opafiguur voor de leerlingen. Ook de collega’s en ouders zal ik missen. Een school is iets formidabels, het is een wereld op zich. Ik zal er nog wel eens komen. Ze mogen me altijd vragen om uitstappen te begeleiden en ik wil indien nodig ook leesopa worden. Ik heb enorm graag les gegeven.”

De werkdruk en het soms hoge verwachtingspatroon van de mensen zal Stefaan dan weer naast zich kunnen leggen. “De laatste jaren was er ook veel administratie bijgekomen en er zijn veel bijkomende verwachtingen van hogerhand. Aangezien ik al ruim een jaar halftijds werkte, kon ik al eens van proeven van het rustiger leven, dat was een goede voorbereiding. Nu zullen we meer tijd hebben om voor onze kleinkinderen te zorgen als het nodig is.”

Genoeg hobby’s

Stefaan zal ook meer fietsen, zijn cursus fietshersteller afwerken en meer naar hun caravan aan de kust trekken. Hij volgt ook het voetbal van nabij en is fan van Club Brugge. “Sporadisch gaan we ook eens naar KVK kijken”, lacht hij.

Verder willen Stefaan en zijn vrouw zeker de jaarlijkse gezinsvakantie in ere houden. “Het is fijn om eens enkele dagen door te brengen, samen met de kinderen en kleinkinderen.”

De kans zit er ook in dat Stefaan nog een andere hobby zoekt of een of andere cursus volgt. “Misschien doe ik ook wel vrijwilligerswerk”, besluit hij.

(ED)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.