Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical

Leerling Lukas Gunst met achter zich acteurs en zangers van zijn musical Orphée die begin maart wordt opgevoerd in de Feestzaal van het Klein Seminarie. © (Foto Stefaan Beel)
Peter Soete

Het Klein Seminarie heeft een traditie van toneelstukken en culturele evocaties, waar leerlingen en personeelsleden samen aan werken. Dit schooljaar staat er met ‘Orphée’ een musical op het programma. Toch wel een huzarenstukje, want het scenario en alle teksten werden geschreven door leerling Lukas Gunst en leerkracht Liesbeth Blomme, terwijl leerkracht Niels De Potter alle arrangementen en de orkestratie op zich heeft genomen.

“Het Klein Seminarie heeft inderdaad een rijke traditie op het gebied van kunst en cultuur”, vertelt directeur Dries Bekaert. “Wij hebben altijd sterk ingezet op creativiteit bij de vorming van de jonge mensen die de school zijn toevertrouwd. Wij ervaren dat door muzisch-creatieve vorming de leerlingen en ouders positiever tegenover de school en het leren aankijken. Zo kunnen onze leerlingen van het derde en vierde jaar, in samenwerking met actieve kunstenaars en De Spil, een creatief kunstproject uitwerken. “

Kunstkriebels

“De school organiseert ieder jaar ‘Kunstkriebels’ en dat biedt hen een platform waar ze zich kunnen uitleven in artistieke disciplines zoals dans, video, beeldverhaal, video, muziek of woordkunst. De editie van 2017-2018 wordt echter een heel bijzondere uitgave. Vorig schooljaar kwamen enkele leerlingen van het vijfde jaar met het voorstel om een musical te brengen.

Lukas Gunst heeft het originele verhaal van Orphée geschreven en dat wordt in een geheel eigen theaterproductie, op bekende musicalmelodieën verklankt.”

“Deze musical staat volledig los van de kunstateliers die in het urenpakket zijn opgenomen. ‘Kunstkriebels’ gebeurt altijd op vrijwillige basis en buiten de lesuren. Dit was zowel het geval met de theaterwandelingen Candide verleden jaar als de toneelproductie Cyrano de Bergerac van enkele jaren geleden.”

“Ook deze musical is slechts mogelijk door het engagement van een vijftigtal leerlingen en een zestal leerkrachten. En we stellen vast dat het ook jonge leerkrachten zijn die zich engageren en ook dat stemt ons erg tevreden.”

“Verleden jaar kwamen er twee vijfdejaars, Lukas Gunst en Floor Decuypere, naar ons toe met de vraag om een musical in elkaar te boksen. Natuurlijk stonden we positief tegenover deze vraag. Want met het verdwijnen van het schoolkoor Colliemando komen de meeste muzische ‘Kunstkriebels’ van particuliere initiatieven. We maken er ook een punt van dat alle leerlingen die audities doen, ook allemaal deel uitmaken van het project, hetzij in een zingende hetzij in een spelende rol. Maar we moesten dus ook een leerkrachtenteam vinden dat onze leerlingen zou begeleiden. De audities gebeurden verleden jaar al en ook regisseur Karolien Verscheure was toen al van de partij.”

Scène per scène

In de feestzaal van het College is het druk. Regisseur Karolien Verscheure en artistiek coördinator Liesbeth Blomme nemen een technische repetitie door en decorstukken wisselen van plaats op scène, terwijl de zangers-acteurs zo snel mogelijk op hun juiste plaats staan. Lukas Gunst is een aandachtig toeschouwer. “We wilden eerst De klokkenluider van Notre-Dame brengen, maar dat was onmogelijk. Er bleken daar van Disney uit zo veel rechten op te zitten dat het onbetaalbaar was. Dan hebben we maar beslist om zelf een musical te schrijven”, lacht Lukas Gunst, die in het zesde jaar Latijn-Wetenschappen zit.

“Toen de grote vakantie voorbij was, waren alle scènes en teksten klaar”

“Muziek maakt al van mijn zesde deel uit van mijn leven. Het is begonnen met notenleer en dan leerde ik bariton spelen, werd lid van een jeugdmuziek en van de fanfare in Lichtervelde waar ik ook woon. Vorig jaar mocht ik hier al meespelen tijdens de theaterwandeling en dat vond ik heel leuk. Dat project was ook van een oud-leerling en ik dacht dat het wel tof zou zijn om mijn eigen schoolcarrière met een kunstproject af te sluiten.” (lacht)

Ook in Lichtervelde

“Het schrijven van die musical bleek vlot te gaan. Ik heb eerst het verhaal zelf volledig geschreven en dan het geheel scène per scène uitgewerkt. Ik werkte erg nauw samen met mevrouw Blomme aan wie ik iedere uitgewerkte scène stuurde. Zij bracht dan de nodige aanpassingen en verbeteringen aan, want mevrouw Blomme heeft toch wel veel toneel- en musicalervaring.”

“Ik heb ook samen met mevrouw Blomme de teksten van de liedjes geschreven en meneer De Potter heeft alle arrangementen van de liedjes op muziek gezet. Toen de grote vakantie voorbij was, waren alle scènes en teksten klaar. Ik heb daar heel veel tijd in gestoken maar het was ontzettend leuk.”

“Ik speel een klein rolletje in de musical en help ook mee achter de schermen. Ik ben enorm trots op deze musical en in Lichtervelde hebben ze me ook al gevraagd om dergelijk project uit te werken. Maar laat ons eerst maar deze musical afwachten.” (lacht)

Opvoeringen van ‘Orphée’ op vrijdag 2 maart (20 uur), zaterdag 3 maart (14 en 20 uur) en zondag 4 maart (18 uur). Meer info in het Klein Seminarie op 051 26 47 26.

Karolien Verscheure

“Deelnemers zijn erg gemotiveerd”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Karolien Verscheure is master in Theaterwetenschappen en woordleerkracht bij STAP Roeselare. Onder haar eigen label Little Miss Redhead coacht ze artistieke projecten zoals Orphée. “Met Little Miss Redhead werk ik het meest met jongeren. Dat is niet evident, maar ik heb al een beetje ervaring vanuit STAP. De repetities zijn ook speciaal, want die gebeuren over de middag. Dat is een echt een druk uur. Vaak moeten de acteurs en zangers zelfs tussendoor eten.”

“De deelnemers aan Orphée zijn supergemotiveerd en als regisseur is het dankbaar om hen te coachen. Het zijn geen beroepsacteurs en ik probeer hen zo goed mogelijk in hun rol te krijgen door voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken en veel op hen in te praten.”

Niels De Potter

“Veel repeteren is noodzakelijk”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Niels De Potter is musicoloog en leerkracht esthetica en filosofie in het Klein Seminarie. Hij heeft alle arrangementen en orkestratie uitgeschreven en begeleidt samen met leerkracht Merel Lefevere de muziekproductie. “Ik had helemaal niet verwacht dat ik zo veel tijd in deze productie zou steken. Maar op een bepaald ogenblik beland je met iedereen in een flow en doe je heel enthousiast verder.”

“Ik heb de meeste arrangementen zelf geschreven. De overgang van het gesproken naar het gezongen gedeelte moet vlekkeloos verlopen en dat zal misschien het moeilijkste zijn. Daarom is heel veel repeteren noodzakelijk en dat doen wij dus ook. Er zal bij iedereen wel gezonde stress zijn, maar ook veel zelfvertrouwen.”

Karolien Verscheure

“Deelnemers zijn erg gemotiveerd”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Karolien Verscheure is master in Theaterwetenschappen en woordleerkracht bij STAP Roeselare. Onder haar eigen label Little Miss Redhead coacht ze artistieke projecten zoals Orphée. “Met Little Miss Redhead werk ik het meest met jongeren. Dat is niet evident, maar ik heb al een beetje ervaring vanuit STAP. De repetities zijn ook speciaal, want die gebeuren over de middag. Dat is een echt een druk uur. Vaak moeten de acteurs en zangers zelfs tussendoor eten.”

“De deelnemers aan Orphée zijn supergemotiveerd en als regisseur is het dankbaar om hen te coachen. Het zijn geen beroepsacteurs en ik probeer hen zo goed mogelijk in hun rol te krijgen door voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken en veel op hen in te praten.”

Liesbeth Blomme

“Regisseur een handje helpen”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Liesbeth Blomme is leerkracht wiskunde aan het Klein Seminarie, maar ook artistiek coördinator van dit project. “Ik heb al een beetje ervaring met toneel en operette. Ik heb ondermeer meegespeeld in de operettes van Kunst Veredelt. Toen Lukas met zijn musicalidee op de proppen kwam, heb ik iedere week met hem samen gezeten. Ik paste dan zijn teksten aan zodat ze ritmisch en zingbaar werden.”

“Ik heb ook mee geholpen met de audities, sta ook in voor de organisatie van de repetities en decoruitwerking, samen met de hulp van onze timmerman op school. Op die manier kan ik de job van onze regisseur Karolien een beetje verlichten en kan zij zich nog meer focussen op het coachen van de zangers en acteurs.”

Niels De Potter

“Veel repeteren is noodzakelijk”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Niels De Potter is musicoloog en leerkracht esthetica en filosofie in het Klein Seminarie. Hij heeft alle arrangementen en orkestratie uitgeschreven en begeleidt samen met leerkracht Merel Lefevere de muziekproductie. “Ik had helemaal niet verwacht dat ik zo veel tijd in deze productie zou steken. Maar op een bepaald ogenblik beland je met iedereen in een flow en doe je heel enthousiast verder.”

“Ik heb de meeste arrangementen zelf geschreven. De overgang van het gesproken naar het gezongen gedeelte moet vlekkeloos verlopen en dat zal misschien het moeilijkste zijn. Daarom is heel veel repeteren noodzakelijk en dat doen wij dus ook. Er zal bij iedereen wel gezonde stress zijn, maar ook veel zelfvertrouwen.”

Karolien Verscheure

“Deelnemers zijn erg gemotiveerd”

Leerling Lukas Gunst uit het Klein Seminarie schrijft zelf musical
© (Foto SB)

Karolien Verscheure is master in Theaterwetenschappen en woordleerkracht bij STAP Roeselare. Onder haar eigen label Little Miss Redhead coacht ze artistieke projecten zoals Orphée. “Met Little Miss Redhead werk ik het meest met jongeren. Dat is niet evident, maar ik heb al een beetje ervaring vanuit STAP. De repetities zijn ook speciaal, want die gebeuren over de middag. Dat is een echt een druk uur. Vaak moeten de acteurs en zangers zelfs tussendoor eten.”

“De deelnemers aan Orphée zijn supergemotiveerd en als regisseur is het dankbaar om hen te coachen. Het zijn geen beroepsacteurs en ik probeer hen zo goed mogelijk in hun rol te krijgen door voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken en veel op hen in te praten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.