Leerkracht Pieter Depuydt hekelt onderwijssysteem: “Gouden kooi? Loden kerker, ja”

Pieter Depuydt werkt een bord af. Lesgeven in zijn vak blijkt niet simpel. (foto JD)
Redactie KW

Met tienduizenden zijn ze deze week weer naar school getrokken, de leerlingen en leerkrachten. En nog nooit hoorden we zoveel over het ondertussen beruchte lerarentekort. Pieter Depuydt (48) uit Kortemark draait al elf jaar mee in het onderwijs, maar heeft over het hele systeem serieus zijn bedenkingen.

“Ik genoot een opleiding aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en stapte in 1992 met veel enthousiasme de horeca in”, begint Pieter zijn verhaal. Hij woont met zijn vrouw Anouck Van Gils in de Oogstweg. Daar runt hij ook zijn huiskamerrestaurant Eetball.

“Na twintig jaar kwam ik terecht in een horeca burn-out. Ik bleef echter niet bij de pakken zitten en behaalde het diploma van leerkracht. Ik kon meteen terecht in een hotelschool in Brugge. Een koksopleiding volgen was toen, in 2011, een echte hype, dus ik dacht: werk verzekerd.”

“In 2020 kreeg ik mijn vaste benoeming, zij het zeventig procent in het volwassenenonderwijs en dertig procent in het secundair. Een ideale combinatie is dat niet, want ik vertrok ’s morgens om 7 uur en was pas terug thuis om 22.45 uur. Het jammerlijke was dat ik jaar na jaar steeds minder uren kreeg in het secundair onderwijs.”

Gemotiveerde leerkrachten stappen op, en Brussel snapt niet waarom

“Ondertussen is de school gesplitst en tellen de talloze vergaderingen dubbel. Ook zijn er twee verschillende computerplatformen, twee mailboxen, twee directies, twee personeelsdiensten, noem maar op… Als kers op de taart kreeg ik vorig schooljaar te horen dat ik voor mijn uren in het middelbaar zou gereaffecteerd worden. Dat betekent dat ze mij elders werk moeten geven als er geen uren meer zijn in de eigen school. Maar dat kan ook gerust in een andere provincie zijn, voor een paar uurtjes. Ze zien je ook niet altijd graag komen in een andere school, want je komt van de concurrentie. Dus: het nieuwe schooljaar dient zich aan, maar ik ben voor slechts zeventig procent zeker van mijn inkomen. Ik weet niet hoe mijn jaar zal starten en nog minder hoe het zal lopen. Het onderwijssysteem klopt voor geen meter meer.”

“Er was en is veel kritiek op de vaste benoemingen. Vroeger sprak men over de benoemingen als waren ze een gouden kooi. Ik vergelijk ze liever met een loden kerker. Het onderwijssysteem verplicht sommigen die nog nooit les hebben gegeven om les te geven – en wat nog meer is: om kookles te geven, terwijl ze nog nooit in een hotelschool hebben gekookt. En dan lezen we elke dag in de krant dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruitgaat. Gemotiveerde en goeie leerkrachten stappen op en in Brussel snappen ze niet waarom.”

Geen voeling

“Met het huidige onderwijssysteem kweekt men niet gemotiveerde en gefrustreerde leraars. Beslissingen worden genomen door mensen die in de verste verten geen voeling hebben met het onderwijsveld. En onze onderwijsministers snappen nog altijd niet dat de echt goeie en gemotiveerde leerkrachten al lang niet meer voor de klas staan.” (JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.