https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Laatstejaars Roeselare kaarten keurslijf voor 50 dagen in open brief aan: “Op deze manier kúnnen we zelfs niet vieren”

Dit jaar zijn er geen activiteiten naar aanleiding van de 50 dagen en dat vindt het organiserend comité jammer. Er was een voorstel voor cirkels, zoals in Gent, maar daarbij bleek de veiligheid niet gegarandeerd.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Dit jaar zijn er geen activiteiten naar aanleiding van de 50 dagen en dat vindt het organiserend comité jammer. Er was een voorstel voor cirkels, zoals in Gent, maar daarbij bleek de veiligheid niet gegarandeerd.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Philippe Verhaest

Normaal moest de stad gisterenavond en vanochtend gedomineerd worden door zo’n 1.200 vrolijk uitgedoste laatstejaars, maar een gewone 100 dagenviering zit er door de coronacrisis nog steeds niet in. Ook de alternatieve 50 dagen zijn strikt aan banden gelegd, met een alcoholverbod en gemeenschapsdienst voor wie buiten de lijntjes kleurt. “Dat betreuren we, want op deze manier wordt het moeilijk om volop te genieten”, klinkt het in een open brief van het 50 dagencomité

Grote festiviteiten op het Polenplein of de Grote Markt zijn dit jaar uiteraard nog niet aan de orde, daarom voorzien de negen secundaire scholen van Roeselare zelf een programma voor de laatstejaars. Toch nam de stad deze week enkele extra maatregelen om te voorkomen dat het feestgedruis toch uit de hand zou lopen.

Zo geldt er voor nachtwinkels een verbod op het verkopen van alcohol aan minderjarigen of deelnemers aan de 50 dagen en geldt er van donderdag 6 tot zaterdag 8 mei een algemeen verbod op het bezit van vetstiften, fluitjes, kleurpoeder en voetzoekers. Voor minderjarigen of 50 dagendeelnemers is het ook verboden om in het bezit te zijn van alcohol of glazen recipiënten op openbaar domein. Wie de regels overtreedt, moet gemeenschapsdienst doen.

“Er was een tekort aan tijd en stewards om alles te regelen, kregen we te horen. Terwijl we als organisatie er alles aan wilden doen om een veilig alternatief te realiseren”

“Op die manier worden we in een wel erg strik keurslijf gestopt”, kaart Anaïs Vermeire (18) aan. De laatstejaarsleerlingen economie moderne talen aan Barnum maakt deel uit van het overkoepelende 50 dagencomité en betreurt het feit dat er zelfs geen tikkeltje ruimte wordt gelaten om met de ruim 1.200 zesdejaars de stad mee in hun feestvreugde onder te dompelen. “Voor een goed begrip: we staan volledig achter de beslissing om een gewone viering met alle toeters en bellen ook dit jaar te schrappen”, zegt ze. “Dat laten de coronacijfers gewoon niet toe. Maar nu is alles wel erg strak geworden.”

Cirkels doorheen de stad

Die frustraties goot het 50 dagencomité – waarin om en bij de 25 laatstejaars zetelen – in een open brief die ze vandaag naar het stadsbestuur zullen sturen. “Aan het begin van de vergaderingen met de stad maakte die een mooie belofte”, valt te lezen. “Ondanks de pandemie zouden we toch een onvergetelijke avond en dag krijgen, weliswaar in de mate van het mogelijke. Iedereen was enthousiast bij het horen van die woorden en we gingen eind vorig jaar enthousiast aan de slag.”

Toen duidelijk werd dat de 100 dagen vervangen zouden worden door 50 dagen, werden daar drie scenario’s voor uitgewerkt, zegt Anaïs. “Initieel was het de bedoeling om die op vrijdag 30 april te laten plaatsvinden, maar toen gecommuniceerd werd dat de horeca op 1 mei opnieuw mocht opstarten, hebben we alles naar vrijdag 7 mei verplaatst. We stelden een minifestival per school voor, een formule met foodtrucks op school en een plan waarbij we toch, gecontroleerd, op café konden. Om de horeca te steunen.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Plan met cirkels was niet haalbaar”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) begrijpt de ontgoocheling van de scholieren, zegt hij. “Ik was zelf ooit de voorzitter van het eerste 100 dagencomité en daarom startte ik al in december het overleg met het comité op, met wie we samen toen al op een 50 dagenviering mikten, in de hoop dat de maatregelen meer zouden toelaten. Jammer genoeg is dat met de huidige regels onmogelijk, hoe hard we ook willen. Het idee met de cirkels werd besproken met de veiligheidsdiensten, maar in Roeselare gaat het om zo’n duizend studenten, wat bijna honderd stewards vereiste. De scholen én politie achtten dit niet haalbaar. Ik heb er vertrouwen in dat alles ordentelijk verloopt, vandaar ook dat we kiezen voor gemeenschapsdienst in plaats van boetes, mocht iemand toch buiten de lijntjes kleuren. En we leven op hoop. Misschien kan er tegen de start van de zomervakantie toch iets meer?”

“Twee weken voor onze dag werd de heropening van de horeca naar zaterdag 8 mei verplaatst en daardoor viel onze voorbereiding van de afgelopen maanden in het water. Daarom lanceerden we nog een ultiem voorstel: we wilden op de Grote Markt, het Polenplein en het Geitepark cirkels tekenen, naar analogie met die op het Sint-Pietersplein en het Citadelpark in Gent, waarin de zesdeklassers in bubbels van tien rustig konden vieren en iets drinken. Dit plan werd anderhalve week voor onze 50 dagen zelfs door de politie goedgekeurd, op voorwaarde dat er voldoende bewaking voorzien zou zijn. Toch gaf de stad ons geen groen licht, terwijl dit nochtans vooraf beloofd was. De excuses schoten bij ons in het verkeerde keelag: er was een tekort aan tijd en stewards om alles geregeld te krijgen, kregen we te horen. Terwijl wij als organisatie het wél zagen zitten om dit idee te realiseren, ondanks de korte tijdspanne. We wilden zelfs zélf op zoek gaan naar voldoende stewards, maar ook dat mocht niet baten.”

Klap in het gezicht

Ook de extra maatregelen die het stadsbestuur uitvaardigde, kwamen als een klap in het gezicht van de laatstejaars aan. “Op die manier kúnnen we gewoon niet vieren. Dit komt voor ons neer op een soort sabotage. Heel was zesdejaars zijn gewoon gefrustreerd door de gewijzigde plannen en de voortdurende beloftes die nooit waargemaakt zullen worden. Velen onder ons hebben ondertussen ook een T-shirt van de stad gekocht om de 50 dagen te steunen, maar wat zal er met dat bedrag gebeuren? We weten het niet. In de media verkondigde de stad deze week dat ze ondanks de maatregelen de laatstejaars een toffe avond zal bezorgen. Zo komt Roeselare positief in beeld, maar uiteindelijk zullen we niks krijgen. We zullen ons noodgedwongen moeten beperken tot kleinere festiviteiten binnen onze schoolmuren en donderdagavond hebben veel scholieren samen in de tuin afgesproken om te barbecueën en iets te drinken. Maar het stadscentrum bij het symbolische slot van onze middelbare schoolperiode betrekken, zal helaas niet mogelijk zijn, hoe klein en rustig we dat ook wilden houden. We hopen dat onze opvolgers in 2022 opnieuw van een 100 dagenviering op volle kracht kunnen genieten.”

Het 50 dagencomité van Barnum: Celine Mouton, Emma Withouck, Anaïs Vermeire, Bo Verduyckt en Amélie D'hondt.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Het 50 dagencomité van Barnum: Celine Mouton, Emma Withouck, Anaïs Vermeire, Bo Verduyckt en Amélie D’hondt.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel

De volledige open brief

Beste mensen,

Wij zijn enkele leerlingen uit verschillende scholen van de scholenkoepel Sint-Michiel, met deze brief zouden wij graag het probleem omtrent de 100/50- dagen aankaarten. Samen met nog veel andere zesdejaars is het de bedoeling dat we dit jaar afstuderen. Sinds enkele jaren kijken wij al uit naar één van de hoogtepunten uit onze middelbare carrière, namelijk onze 100/50-dagen.

Wij zitten allemaal in het comité van onze eigen school en hebben ook vele vergaderingen van het comité van het stad bijgewoond. Aan het begin van al deze vergaderingen maakte het stad een eerste mooie belofte, deze hield in dat ze ondanks de coronapandemie ons een onvergetelijke avond gingen bezorgen, weliswaar in de mate van het mogelijke. Iedereen was louter enthousiast bij het horen van deze belofte en allemaal startten we met volle moed aan de organisatie. Zelf wisten we ook dat we realistisch moesten blijven en dat onze 100 dagen niet zoals de vorige jaren gevierd kon worden. Jammer genoeg kregen we allemaal meer slechts nieuws binnen over COVID-19 en hierdoor werden er strengere maatregelen getrokken. Na deze beslissing van de overheid hebben wij zelf als comité beslist om een verplaatsing van datum te doen. Onze 100 dagen werd nu 50 dagen en vond vanaf dan plaats in april in plaats van januari. Dit was een beslissing waar we ons volledig konden in vinden, want hierbij zagen we meer mogelijke kansen op een “feest”.

Hierna begonnen we met het plannen van onze 50 dagen die op 30 april zou plaatsvinden in het stad van Roeselare. Eerst werd gevraagd om per school enkele ideeën voor te stellen. Hieruit werden er 3 scenario’s gekozen waarop elke school 9 opties uitwerkte. Elke optie werd per strengheid van de maatregelen uitgewerkt en voorgesteld aan het stadscomité. Het uiteindelijke idee dat werd gekozen was de optie kroegentocht. Als we nu terugkijken op dit idee beseffen we dat het zeer onrealistisch was, want dit idee steunde op de horeca. De volledige fout van het kiezen van dit idee nemen we niet op ons, want er was een tekort aan begeleiding van bovenaf. Als 17-jarige wil je zoveel mogelijk doen en zie je alles wat optimistischer dan volwassenen. Toch zagen we het leven door onze roze bril en planden wij met veel plezier verder aan onze 50 dagen.

Na het ontvangen van groen licht dat de horeca open ging gaan op 1 mei besloten we samen met het volledige comité om onze datum van 30 april op te schuiven naar 6 mei. Dit al voor de 3de keer op rij in de hoop dat er meer zou mogen. Als jongere keken we allemaal uit naar de het opengaan van de horeca, want wij hadden allemaal al 7 maanden lang geen “feest” meer kunnen houden en keken hier dus naar uit. Na deze beslissing vielen uiteindelijk alle vergaderingen stil en hebben wij een volledige maand met onze vingers zitten draaien.

Twee weken voor de einddatum kregen we te horen dat de openingsdatum van de horeca verplaatst was naar 8 mei, hierdoor viel al onze voorbereiding van de afgelopen maanden in het water. Als laatste voorstel kwam het idee om cirkels te tekenen in bubbels van 10 doorheen het stad. Dit idee was gebaseerd op de cirkels die getekend stonden op het Sint-Pietersplein en Citadelpark in Gent. Dit voorstel werd goedgekeurd anderhalve week voor de 50-dagen door de politie mits genoeg bewaking. Toch zette het stad geen groen licht op dit idee, terwijl dit nochtans beloofd werd. De excuses waarmee ze afkwamen, zoals een tekort aan stewards en tijd, schoten dan ook bij ons in het verkeerde keelgat. Wij als organisatie zagen het juist wel volledig zitten om dit idee te realiseren, ongeacht het gebrek aan tijd. Toch mocht al ons enthousiasme niet baren en zal er donderdag en vrijdag niets plaatsvinden in het stad.

Daarnaast kwam er nog een mail vanuit het stad, die bij ons als een klap in ons gezicht aankwam. Deze mail hield in dat er een verbod zou zijn op fluitjes, kleurpoeder en vetstiften. In deze regels konden wij ons volledig vinden, want die werden elk jaar genomen. Maar in deze mail werd er ook nog eens een alcoholverbod in de volledige stad opgelegd aan alle deelnemers van de 50 dagen gedurende de dag van 6 op 7 mei. Dit komt op ons neer als een soort van sabotage, want nu is het bijvoorbeeld ook niet meer toegelaten om een pintje te drinken of aan te kopen in de nachtwinkels van Roeselare, terwijl dit op elke andere dag wel mogelijk is.

We denken dat we kunnen zeggen dat vele zesdejaars gefrustreerd zijn door alle gewijzigde plannen, de voortdurende beloftes die kwamen die nooit waargemaakt zullen worden. De grootste frustratie die bij de meeste jongeren aanwezig is, is het feit dat vele onder ons een T-shirt gekocht hebben van stad om onze 50 dagen te steunen. Hierbij zitten vele met de vraag van: Wat gebeurt er met ons geld? Wordt er daar iets mee gedaan of zullen ze dit geld gewoon voor hunzelf houden? Wat ons daarbovenop nog het meest frustreert is dat er een artikel is verschenen op HLN en de VRT waarin Roeselare weer kwam met hun beloftes: ondanks de maatregelen zullen we onze zesdejaars een toffe avond bezorgen. Zo kwam de stad Roeselare heel positief in beeld, maar uiteindelijk organiseren ze niks en krijgen we het gevoel dat dit artikel alleen maar gepubliceerd werd om het imago van de stad te boosten. Het staat letterlijk zwart op wit dat de 50 dagen alvast gevierd worden in Roeselare, dat wij sowieso iets gingen krijgen, om dan één week voor onze 50 dagen te zeggen dat we er het beste van moeten maken op school en dat Roeselare niets meer zal regelen voor onze 50 dagen.

Met deze brief willen we vooral onze frustraties uiten omdat we niet inzien waarom er niets wordt geregeld terwijl er wel mogelijkheid tot is, zeker na bijna een jaar vol van vergaderingen en inspanningen. Hierdoor zijn we dan ook erg teleurgesteld.

Enkele gefrustreerde zesdejaars.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.