Kortrijkse scholen krijgen subsidie om speelplaatsen te vergroenen

v.l.n.r. zien we Frank Derycke (directeur Athena Drie Hofsteden), schepen Kelly Detavernier, schepen Bert Herrewyn en Barbara Tesch (directeur basisschool Drie Hofsteden). Op de campus Drie Hofsteden wordt er op de site van 5,8 ha 14.000 vierkante meter onthard. Drie grote speelplaatsen en een veld worden een toegankelijke ruimte. © EDB
Els Deleu
Els Deleu Medewerker KW

Vanaf januari 2020 kunnen scholen in Kortrijk intekenen op het nieuwe subsidiereglement voor het vergroenen, ontharden en openstellen van de speelplaatsen. Stad Kortrijk ondersteunt hierbij de scholen.

Stad Kortrijk keek hoe te werk te gaan om meer schoolspeelplaatsen te vergroenen. “Er was minder interesse vanuit directies maar dankzij ouderraden konden mensen overtuigd worden van het nut van groene speelplaatsen”, stelt schepen van Kinderen en Jongeren en van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “We wilden ook te weten komen wat de drempels zijn om een groene speelplaats te realiseren. Daar blijkt dat alles onderhouden toch voor een grote drempel zorgt.” De stad wil scholen financieel ondersteunen bij het vergroenen en ontharden van hun speelplaats. Bij het openstellen van de schoolspeelplaats springt de stad bij in het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. “We stellen het nieuwe reglement maandag voor op de gemeenteraad en hopen dit goedgekeurd te krijgen.”

Proeftraject

In 2018 werd een proeftraject opgestart na een oproep naar scholen die interesse hadden om de speelplaats te vergroenen. “Er werd toen al een budget van 15.000 euro ter beschikking gesteld”, aldus Kelly Detavernier (N-VA), schepen van Onderwijs. Maar liefst 12 scholen stelden zich kandidaat en 8 scholen kregen effectief een budget.

Om het nieuwe reglement vorm te geven gebruikten we de resultaten van dit proefproject. Het zijn buurtschool V-TEX, Sint-Theresia, ‘t Vier, Athena campus Pottelberg, Athena campus Heule, Athena Campus Drie Hofsteden, Sint-Amandsbasisschool zuid in de Krysantenlaan en vbs Bellegem.

Vergroenen en ontharden

De principes die gehanteerd worden zijn het vergroenen en het openstellen van die groene speelplaatsen. “We stimuleren de ontharding in functie van het realiseren van de klimaatdoelstellingen en zetten in op ontharden”, vertelt Bert Herrewyn. “Een groene omgeving is ook meer biodivers en zorgt voor meer voedsel voor insecten en bijen, die op hun beurt zorgen voor bevruchting van gewassen. Door groene speelplaatsen wordt de natuurbeleving en de speelwaarde verhoogd. Het aantal prikkels stijgt en het fysiek spel wordt meer gestimuleerd.” Kortrijk wil ook een statement maken door groene speelplaatsen meer open te stellen voor de buurt. Zo kunnen we meteen ook de nood aan speelplaatsen in buurten oplossen. Ze verhogen dus ook de levenskwaliteit van de buurt en aan de andere kant verhoogt het openstellen van de speelplaatsen de sociale controle.”

Tot 8.000 euro

Hoe het praktisch in zijn werk zal gaan vanaf 2020 is dat de stad 2.000 euro kan neertellen voor het ontwerp en 3.000 euro voor de uitvoering. Wie de speelplaats volledig openstelt kan nog eens 3.000 euro krijgen en krijgt ook een beheersondersteuning van de stad voor onderhoud en het ruimen van zwerfvuil. “Er kan dus tot een cumul met een plafond van maximum 8.000 euro gegaan worden. Daarnaast kunnen we een actieve wegwijs bieden naar nog andere subsidies die kunnen aangereikt worden.”

(EDB – foto EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.