https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Kortrijk scoort het best van alle centrumsteden voor kinderaanwezigheid in kleuteronderwijs

Annelies Nollet
Annelies Nollet medewerker KW Kortrijk-Menen

Kleuters zijn veel minder afwezig in Kortrijkse scholen, dan in andere grote steden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van schooljaar 2018 – 2019 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Van de 2.783 kleuters die de Kortrijkse kleuterscholen telt, zijn er slechts 86, of 3 procent, die onvoldoende aanwezig zijn op school.

Met het project ‘Super Sim gaat naar de kleuterklas’ bestaat er sinds jaren een sterke samenwerking tussen stad, de basisscholen, Kind en Gezin, CLB en de verschillende kinderopvanginitiatieven om ouders te overtuigen hun kind naar de kleuterklas te laten gaan.

Al 305 gezinnen opgebeld

Voor het komende schooljaar 2021-2022 gaat het momenteel om 305 gezinnen die reeds werden opgebeld en verder begeleid worden in de aanmelding. Alle gezinnen worden gecontacteerd en er wordt gekeken wie extra hulp kan gebruiken. Kortrijk was overigens een van de eerste steden waar met aanmeldingen wordt gewerkt.

Dit nauwe contact overtuigt ouders volgens het stadsbestuur niet enkel om hun kind te laten deelnemen in het kleuteronderwijs, maar toont hen ook de voordelen van een consequente aanwezigheid. Daarbij worden (hulp)vragen die aan de oorsprong liggen van het niet inschrijven of verhoogde afwezigheid sneller gedetecteerd en aangepakt door de zorgcoördinatoren van de scholen en de brugfiguren van de stad.

Onder onvoldoende aanwezig wordt begrepen: minder dan 150, 185 of 250 halve dagen aanwezig voor respectievelijk 3-, 4- en 5-jarigen.© Stad Kortrijk
Onder onvoldoende aanwezig wordt begrepen: minder dan 150, 185 of 250 halve dagen aanwezig voor respectievelijk 3-, 4- en 5-jarigen.© Stad Kortrijk

“De goede resultaten van Kortrijk zijn onder meer te dank aan de sterke inzet van brugfiguren en de maatregelen in ons plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede”, aldus Philippe De Coene (SP.A), schepen van Flankerend Onderwijsbeleid.

Brugfiguren

“Eens kinderen ingeschreven zijn in de kleuterscholen, worden de gezinnen ondersteund door de zorgcoördinatoren en de brugfiguren van de stad. De acht brugfiguren maken een figuurlijke brug tussen kwetsbare kinderen en hun gezin, en de maatregelen en instrumenten die voorzien zijn om armoede te bestrijden. Het gaat om vragen rond schoolfacturen, opvoeding, administratieve ondersteuning bij aanvragen of opleiding en ondersteuning op vlak van taal.”

“Het is een hele goede zaak dat Vlaanderen besliste om de schoolplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Als stad blijven wij ook volop inzetten om kinderen jonger dan 5 jaar structureel naar school te laten gaan. Kleuterparticipatie is cruciaal om de kansen op school te verhogen, want reeds op jonge leeftijd krijgen kinderen schoolattitudes aangeleerd en verkrijgen ze een sterke taalontwikkeling”, besluit Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten