Koekelaarse basisschool De Negensprong treedt toe tot Scholengroep Sint-Rembert

De besprekingen zijn rond en sinds maandagavond is de overeenkomst ondertekend. Vrije basisschool De Negensprong, die vier vestigingsplaatsen telt, treedt op 1 september toe tot de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert. Voor de leerkrachten, de leerlingen en de ouders zal er in de praktijk weinig veranderen. Het schoolbestuur van Sint-Rembert beklemtoont het belang van de lokale verankering.

De Koekelaarse vrije basisschool De Negensprong met haar vier vestigingsplaatsen sluit vanaf september aan bij de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert, die vanaf dan al liefst dertien basisscholen telt. © Foto Coghe

De Negensprong, het katholieke basisonderwijs van Koekelare, telt momenteel 633 kinderen, waarvan 233 kleuters en 400 lagereschoolkinderen. In Koekelare-centrum zijn er aparte vestigingen in respectievelijk de Kerkstraat en de Ichtegemstraat, goed voor in totaal 454 jongens en meisjes, verdeeld over acht kleuterklassen en 15 basisklassen. Daarnaast is er de vestiging in Bovekerke met 111 leerlingen, opgedeeld in twee kleuterklassen en vier graadklassen van het basisonderwijs. De vierde locatie ten slotte is die van het kleinere De Mokker Koekelare met 68 kinderen, verdeeld over twee kleuterklassen, een graadklas eerste en tweede leerjaar en een klas derde leerjaar.

Constructief verlopen

Twee directeurs leiden het geheel in goede banen: Karla Crombez (sinds 2008) en Joeri Uyttenhove (sinds 2016). Administratief hebben ze sinds 2016 eigenlijk twee afzonderlijke scholen onder hun hoede, maar de werking vormt in de realiteit één geheel.

“Met het einde van het schooljaar in zicht hebben we de ouders van de betrokken leerlingen zopas op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen”, zegt algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert. “Zij dienen uiteraard te weten dat er vanaf september er nieuw overkoepelend schoolbestuur komt, met ‘onze’ Carlos Raedt als voorzitter. Tot nu toe had De Negensprong een eigen schoolbestuur met Roger Crombez en Rita Callewaert. Eenmaal De Negensprong effectief tot onze scholengroep toegetreden is, telt Sint-Rembert 13 basisscholen, tien secundaire scholen, een internaat en de kinderopvanginitiatieven. De beslissing om De Negensprong bij onze scholengroep te laten aansluiten, is genomen na opbouwende en transparante vergaderingen. Er werd op bestuursniveau heel wat informatie uitgewisseld en alles is constructief verlopen.”

Algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert.
Algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert.© Foto JS

Lokale verankering

Het komende schooljaar 2018-2019 zal gebruikt worden om de instap van de Koekelaarse vrije basisschool in de Scholengroep Sint-Rembert zo vlot mogelijk te laten verlopen. “Daarbij gaan we uit van het principe dat wat dicht bij de kinderen kan gebeuren, ook het best in de scholen zelf gebeurt”, vervolgt Ann Stael. “We hechten een groot belang aan die lokale verankering. Andere, overkoepelende taken worden dan weer op het niveau van de scholengroep uitgevoerd. Concreet zal er voor de leerlingen en hun ouders weinig veranderen. De Negensprong blijft gewoon bestaan en de huidige directeurs blijven het aanspreekpunt. Uiteraard nemen ze de dagelijkse leiding van de school verder in handen. Daar zal niets aan wijzigen.”

Sportzaal uit 2012

“De Negensprong wil een school blijven waar alle kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook in de toekomst moet de zorgwerking per graad en vestiging een sterk punt blijven, zowel voor de kleuters als voor de lagereschoolkinderen die daar nood aan hebben.”

In Koekelare-centrum bestaan de schoolgebouwen uit vier grote delen. “Je hebt het noordelijke deel, grenzend aan de Kerkstraat en de Pieter Lanssensstraat”, verduidelijkt Ann Stael. “Dat werd gebouwd in 1962-1963. Daarnaast is er het middengedeelte, het oudste van de school. Het oorspronkelijke gebouw dateert van omstreeks 1903 en kreeg al meerdere opfrisbeurten. De muren en de structuur zijn grotendeels dezelfde gebleven als weleer. Ten derde is er het zuidelijke deel, gebouwd in 1960-1961 en oorspronkelijk gebruikt voor de meisjesafdeling van het secundair onderwijs. Ten slotte hebben we het gebouw dat grenst aan de Ichtegemstraat en de Kerkstraat en uit 1948 dateert. Dat was in vervlogen tijden een beroepsschool voor meisjes. Het deel met de twee klassen, het sanitair en de bergruimte is van een latere datum, omzeggens 1955 à 1960. Hier heeft het Sint-Martinusinstituut nog enkele lokalen in gebruik voor de kooklessen. Voorts is er de nieuwe sportzaal uit 2012. Komende zomer zijn er nog enkele infrastructuurwerken voorzien, met name het vernieuwen van een deel van de ramen – met subsidies.”

Bovekerke en De Mokker

In het centrum van Bovekerke dateert het schoolgebouw uit 1958. Het bevindt zich in goede staat en bevat op de eerste verdieping een charmant, maar wel verouderd theater- en turnzaaltje.

Op De Mokker dateert het schoolgebouw oorspronkelijk uit 1926. Het complex werd volledig gerestaureerd met het vernieuwen van de daken, het isoleren van de zolders, het vernieuwen van de plafonds, het vervangen van de elektriciteitsleidingen en het aanbrengen van dubbele beglazing. Er is een polyvalente zaal ingericht, die zowel als turn- als eetzaal wordt gebruikt. Op de speelplaats is er een grote blokhut gebouwd, die dienst doet om de klassen op te splitsen. De tuin bevat een zandbak en diverse speeltoestellen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.