Kleuterklassen Het Vlot verhuizen vanaf 1 september voorlopig naar Brielen

Het Vlot verhuist naar de leegstaande CDI-schoolgebouwen. (foto Erwin Gabriëls) © Erwin Gabriëls
Redactie KW

Het Vlot, school voor buitengewoon onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen uit de Sint-Elizabethstraat, verhuist vanaf 1 september met al hun kleuterklassen naar de leegstaande CDI-schoolgebouwen in Brielen. Deze doordachte beslissing komt er door de gestage groei en stijgende noden van de kleuters uit de drie types die er terecht kunnen.

Deze tijdelijke vestiging schept naast een extra kleuterklas en groeikansen voor de school ook nog andere opportuniteiten, vertelt directeur Lieve Dehondt. “Zo kunnen we onze kleuterwerking verder optimaliseren en de ademruimte geven die ze nodig heeft om verder te groeien. Inzetten op de specifieke zorg van onze kleuters met diverse problematieken is dan ook een van onze hoofdbekommernissen. Binnen het buitengewoon onderwijs werken we steeds met kleine klasgroepen. Dit wil zeggen dat er vijf klassen zullen zijn van acht tot tien kinderen per klasgroep. Daarbij zijn er ook vijf klasleerkrachten, ambulante leerkrachten, kinderverzorgers en paramedici die een gecombineerde opdracht zullen opnemen met de werking van de nieuwe tijdelijke vestiging en de bestaande vestiging. Het exacte aantal wordt bepaald volgens de zorgvragen van de kleuters.”

Schilderwerken

De school ’t Klavier in Brielen stond nog maar sedert september 2021 leeg. Daardoor beperken de werken zich om er op 1 september 2022 te kunnen starten, horen we van directeur Dehondt. “Er zijn vooral schilderwerken nodig en dit in alle klaslokalen van het gebouw. Ook moet de verzorgingsruimte aangepast worden en moet er gekeken worden om een therapeutisch lokaal in te richten zodat er ook op dat vlak professioneel gewerkt kan worden. We moeten ook nog materialen en meubilair aankopen om die ene extra klas in te richten. Dit vraagt uiteraard een investering, maar het is de bedoeling dat alle personeelsleden en leerlingen zich vanaf de start goed voelen in deze nieuwe vestiging. Vanaf 1 juli frissen we de lokalen op en de verhuis staat gepland vanaf 8 augustus. Met die timing hopen we dat alles klaar is tegen 29 augustus.”

Later opnieuw terugkeren

De verwelkoming van alle kleuters en hun ouders alsook de buurtbewoners van de school is voorzien op dinsdag 30 augustus 2022. Wie goed gelezen heeft, weet dat deze verhuis tijdelijk is. Lieve Dehondt: “Het is zeker en vast de bedoeling om later opnieuw terug te keren naar Ieper. Een tijdsduur of exacte datum is op dit ogenblik nog niet gekend. Door deze verhuis komen er op de vestiging in de Sint-Elisabethstraat vier lokalen vrij. Dit zorgt ervoor dat er op deze site meer ruimte is om ook daar bepaalde klassen op te splitsen of groepen naar een groter lokaal te verhuizen. Elk type heeft specifieke onderwijsbehoeften. Voor het type basisaanbod gaat het vooral om kinderen waarvoor gewoon basisonderwijs niet meer haalbaar is. Type 2 is voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Hiervoor bieden wij zowel kleuter als lager onderwijs aan. Type 9 is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis maar zonder verstandelijke beperking. Door die verhuis kunnen we beter inspelen op de pedagogische en specifieke noden. Er mag slecht voor twee van de drie types kleuteronderwijs aangeboden worden binnen het onderwijslandschap.”

Onderwijs op maat

Volgens directeur Dehondt mogen we een stijging van het leerlingenaantal in de drie type verwachten. “Binnen type 2 en 9 is er vooral een stijging binnen het kleuteronderwijs. Bij het basisaanbod-type merken we sedert dit jaar ook een stijging. We proberen steeds alle kinderen met een specifiek problematiek onderwijs op maat aan te bieden. Dankzij de expertise en specifieke kennis van de personeelsleden kunnen we heel flexibel en doordacht inspelen op de diverse problematieken die aanwezig zijn. Wij werken niet volgens het principe van leerjaren, maar wel volgens het niveau van onze leerling. Dit vraagt een goede opvolging van het team dat werkt met het kind en dit wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.”Natuurlijk willen we ook weten hoe personeel, ouders en leerlingen reageerden op dit nieuws. Directeur Dehondt: “De boodschap werd nog maar net gebracht aan de ouders en personeelsleden. Het vergt vanzelfsprekend nog enige aanpassingstijd, maar de boodschap is volgens mij positief aangekomen. Het wordt wel nog wat afwachten omtrent de praktische invulling en wijzigingen, maar deze proberen we zo beperkt mogelijk te houden voor alle partijen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.