Klacht tegen Facebookgroep de Nieuwe Groote Stooringe in Roeselare

De ondertussen beruchte vernieuwingsplannen van de scholengroep Sint-Michiel blijven nazinderen. Nu heeft Tine Vanneste, een van de twee externe beleidsondersteuners, ontslag genomen én dient ze klacht in tegen de Facebookgroep Nieuwe Groote Stooringe.

De vernieuwingsplannen van Sint-Michiel blijven een hobbelig parcours, eerder was er ook al heel wat protest. (Foto SB) © STEFAAN BEEL

Net voor de start van de herfstvakantie werden de vernieuwingsplannen binnen de scholengemeenschap Sint-Michiel dat negen Roeselaarse en één Ardooise school groepeert definitief van tafel geveegd. Dat betekende echter niet dat alle samenwerkingsplannen tot het verleden behoren. “Scholen kunnen op individuele basis nog altijd gesprekken met elkaar aanknopen en de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken, maar dat is tegelijk geen verplichting”, zei scholengroepvoorzitter Jan Vincent Lefere daarover in deze krant. “We hebben daarvoor twee externe en onafhankelijke ondersteuners aangesteld om scholen, die dat wensen, tijdens dit proces te helpen.”

Integriteit in vraag

Amper een maand later gooit een van die twee beleidsondersteuners, Tine Vanneste uit Kortrijk al de handdoek. “Zij heeft de raad van bestuur gemeld dat ze haar ondersteuningsopdracht met onmiddellijke ingang stopzet”, klinkt het bij Sint-Michiel.

In een brief aan alle personeelsleden van de scholengroep geeft Tine Vanneste, die ook voorzitter is van de raad van bestuur van het Guldensporencollege in Kortrijk, tekst en uitleg. “Ik stel vast dat heel wat personeelsleden zich bereid tonen om op constructieve wijze bij te dragen aan het heropbouwen van het vertrouwen en het opnieuw creëren van een serene sfeer binnen de scholen”, zegt ze. “Maar ik stel eveneens vast dat een aantal personeelsleden zich niet bereid tonen een minimum aan respect en professionaliteit aan de dag te leggen ten aanzien van hun collega’s en tegenover andere meningen binnen de scholengroep. De ondersteuners beklemtoonden in hun communicatie dat zij een neutrale houding (willen) innemen. Maar dit wordt zelfs niet in overweging genomen. Ik stel ook vast dat de verantwoordelijken achter de Facebookgroep Nieuwe Groote Stooringe alle grenzen van respect en professionaliteit overschrijden. Het is toch niet normaal dat berichten via een anonieme afzender worden gepost. Ik aanvaard niet dat mijn integriteit in vraag gesteld wordt.”

Juridische stappen

Tine Vanneste diende officieel klacht in bij de politie. “Wegens laster en eerroof en wegens het verspreiden van manifest onjuiste informatie. Ik denk eveneens dat de GDPR-wetgeving is overtreden en dit wil ik verder onderzoeken. In dit kader heb ik een klacht neergelegd bij de Privacycommissie. Ik onderzoek eveneens verdere juridische stappen, want ik denk niet dat dergelijke berichten op sociale media een normale zaak zijn.”

“De bewuste Facebookgroep overschrijdt alle grenzen van respect en professionaliteit”

“Ik vind dit zeer spijtig. In een dergelijk klimaat is onafhankelijk en professioneel werken onmogelijk. Ik heb de raad van de bestuur dan ook gevraagd om mijn opdracht stop te zetten. Ik wil mijn oprechte dank en waardering uitdrukken tegenover iederene die zich waardig en professioneel heeft gedragen in deze moeilijke omstandigheden.”

De raad van bestuur van Sint-Michiel zegt de beslissing van Tine Vanneste te respecteren, maar betreuren deze evolutie. “We beklemtonen nogmaals dat het globaal plan voor de scholengroep is stopgezet. Op vrijwillige basis kunnen scholen onderling gesprekken opstarten.”

Op onze vraag wilde Tine Vanneste geen extra commentaar meer geven. (PVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.