Kinderen en jongeren in Kortrijkse psychiatrie krijgen voortaan meer les

Het team onderwijs Korbeel met v.l.n.r. Gerardine Deblauwe (kleuter), Kaat Debruyne (onderwijscoördinator), Bart Dancet (directeur Korbeel BAZ), Lien Geeraert (kleuter), Catianne Neese (lager) en Peter Borrey (lager). De leerkrachten van het middelbaar ontbreken op de foto, het zijn Marjolein Libbrecht, Bert Reynaert, Melanie Laperre en directeur PAKO Zeelyceum Sabine Vincke. © gf
Redactie KW

Vanaf september zijn er met Korbeel en PAKO twee vestigingen van ziekenhuisscholen in Kortrijk. Kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis De Korbeel en de forensisch jeugdpsychiatrische afdeling De Patio werken daarvoor samen met het Zeepreventorium van De Haan.

Kinderen en jongeren die opgenomen worden in De Korbeel krijgen binnen het therapieschema ook onderwijs aangeboden. “In het verleden kregen we daarvoor een bedrag via een subsidieenveloppe vanuit het ministerie van Onderwijs. Maar dat bedrag was echt niet voldoende”, duidt onderwijscoördinator Kaat Debruyne. “De enige mogelijkheid om meer middelen te krijgen was het oprichten van een type 5-school, oftewel een ziekenhuisschool. Het personeel van zo’n school valt niet langer onder de noemer zorg, wel onder die van onderwijs.” Maar om een type 5-vestiging te beginnen, moet je je kunnen linken aan een school. In West-Vlaanderen zijn er vandaag enkel zo’n scholen in De Haan. Die zijn op hun beurt verbonden aan het Zeepreventorium.

Thuisschool

Het nieuwe Korbeel is een vestiging van Basisschool Aan Zee (BAZ) voor het basisonderwijs, PAKO – een afkorting voor de PAtio en de KOrbeel – is een vestiging van Zeelyceum De Haan voor het secundair. De scholen in De Haan deden bovendien niet enkel aanvragen voor nieuwe vestigingen in Kortrijk. Er zijn ook plannen voor de centra in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Pittem en Brugge.

Er werden in Kortrijk vier ruimtes vrijgemaakt om klassen in te richten. “Het feit dat we nu twee scholen hebben én meer middelen voor personeel, zorgt ervoor dat we het onderwijsaanbod gevoelig kunnen opschalen”, aldus Kaat. Kinderen en jongeren die in De Korbeel verblijven, krijgen intern les terwijl er continu contact gehouden wordt met de thuisschool waar ze ingeschreven blijven. “We werken dan ook bewust met de werkboeken van hun thuisschool. In Korbeel en PAKO komen enkel kinderen en jongeren die in een van onze afdelingen verblijven en die een attest hebben van de behandelende psychiater.”

“Door de type 5-school kan er minimum vijf uur les per kind of jongere per week voorzien worden. Vroeger hadden we één leerkracht voor tien kinderen. Nu starten we met twee leerkrachten voor kleuter-, twee voor lager en drie voor secundair onderwijs”, besluit Kaat, die als onderwijscoördinator de tussenpersoon is tussen de directie in De Haan en De Korbeel. (EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.