Kastor in Kuurne is vanaf 1 januari 2023 een volwaardige welzijnsvoorziening

Minister Hilde Crevits kwam langs bij Kastor. © (Foto GF)
Redactie KW

In juli vorig jaar besliste de Vlaamse regering om 21 internaten waar kinderen met bijzondere noden verblijven de kans te geven om over te gaan naar “welzijn”. Het gaat in vele gevallen over internaten waar kinderen met een handicap verblijven en waarvoor een klassieke internaatsformule onvoldoende garanties biedt op de juiste zorg en omkadering.

Kastor in Kuurne, daarentegen, is een plek waar kinderen en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie terecht komen. Nu valt deze voorziening nog onder “onderwijs”, in de toekomst onder “welzijn” om tegemoet te komen aan de extra zorgnoden. Omdat de noden van de leerlingen overal anders zijn, zal de transitie er voor elk betrokken internaat anders uitzien. De Vlaamse regering heeft voor deze transitie, en dus om tegemoet te komen aan de extra zorg- en begeleidingsnoden van de betrokken leerlingen, een budget van 15 miljoen euro voorzien, bovenop de middelen die vandaag al vanuit onderwijs worden ingezet.

Het buitengewoon internaat Kastor in Kuurne, dat deel uitmaakt van het GO!, zal vanaf 1 januari 2023 een voorlopige erkenning krijgen als welzijnsvoorziening. Dat is, omwille van het moment midden in een schooljaar, een tussenstap naar een definitieve erkenning vanaf 1 september 2023. Vanaf 1 september 2023 valt het internaat dan definitief onder de bevoegdheid “welzijn”.

Hoog bezoek

Vlaams Minister Hilde Crevits van Welzijn kwam woensdag 14 september langs bij Kastor in Kuurne om het goede nieuws te melden: “Het internaat wordt een volwaardige welzijnsvoorziening, zodat de kinderen die er verblijven de best mogelijke omkadering kunnen krijgen. Het gaat om kinderen en jongeren die uit een verontrustende opvoedingssituatie komen en tijdelijk bij Kastor kunnen verblijven en begeleiding krijgen om opnieuw naar huis te kunnen of zelfstandig te gaan wonen.”

“Kastor is geen onderwijsinternaat in de klassieke betekenis”, vervolgt de minister, ”maar het is een plek waar kinderen verblijven die vooral nood hebben aan extra zorg en begeleiding. Daarom is het een goede zaak dat Kastor nu een welzijnsvoorziening kan worden. Deze transitie maakt deel uit van een ruimere operatie waarbij voor 21 instellingen die nu bij onderwijs horen, wordt gekeken op welke manier leerlingen beter ondersteund kunnen worden omdat ze bijzondere zorgnoden hebben.”

Capaciteit

Kastor wordt met een K geschreven ze nog steeds wat kastaar willen zijn, kastaar als deugniet maar zeker ook kastaar in de zin van groot(s). Kastor met een “K” omdat ze trots zijn om in Kuurne hun thuis te hebben. Maar vooral Kastor met een “K” omdat de Kinderen voorop staan.

Kastor heeft de capaciteit om 50 jongeren op te vangen. De werking wordt georganiseerd op basis van de leeftijd van de kinderen. Ze willen onze jongeren maximaal in verbinding met elkaar brengen door hen veel tijd met elkaar te laten spenderen. Dit biedt kinderen uit hetzelfde gezin de kans om dicht bij elkaar te blijven. Er wordt vooral ingezet op het creëren van een huiselijke sfeer doorheen de week, weekends en vakanties. (ADM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.