https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Jan Yperman Ziekenhuisschool kan twee extra leerkrachten aanwerven

Dennis Jacques, diensthoofd patiëntenbegeleiding in het Jan Yperman Ziekenhuis, met Ine Vermeulen en Stephanie Vermeulen, lesgeefsters in het Heilig Hart. (foto EF) © Eric Flamand
Stefaan Dehaerne
Stefaan Dehaerne Medewerker KW Westhoek

Kinderen die een tijdje in het dagcentrum van het Jan Yperman Ziekenhuis worden behandeld, krijgen een betere onderwijsbegeleiding. Er komen twee leerkrachten bij, waardoor de groepjes kleiner worden en er beter vakgericht kan worden gewerkt. Ook het overleg met ‘de echte’ school zal erop verbeteren.

Dat het ziekenhuis twee extra leerkrachten kan aantrekken, is het gevolg van een beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): hij maakt extra geld vrij voor ziekenhuisscholen in Brussel en West-Vlaanderen, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs.

Dennis Jacques is diensthoofd patiëntenbegeleiding in het Jan Yperman Ziekenhuis. Hij schetst hoe het tot dusver was: “Sedert 2019 krijgen we van het ministerie van Onderwijs een vast bedrag per plaats in ons dagziekenhuis kinderpsychiatrie Twoape@Ieper. Met die subsidie kunnen we één leerkracht aantrekken, die zowel aan de basisschoolkinderen (leefgroep 1) als aan de eerste graad van het middelbaar (leefgroep 2) lesgeeft.”

“Met het geld hebben we ook een klaslokaal ingericht en een digibord voorzien. Daarin geeft de leerkracht iedere dag één uur klassikaal les aan de ene groep en één uur aan de andere groep, òòk in de schoolvakanties. Er is nauw contact met de school van de kinderen, om te weten waaraan ze gedurende hun traject van acht weken in het ziekenhuis zeker moeten werken. Er is ook aandacht voor de psycho-educatie en we proberen zoveel mogelijk ervaringsgericht of proefondervindelijk te werken.”

Vier uur per dag

Voortaan beschikt de ziekenhuisschool over drie leerkrachten, in plaats van één. Hoe dat precies verdeeld is, verduidelijkt Sabine Vincke, waarnemend directeur van Twoape: “We hebben een voltijdse leerkracht basisonderwijs, een halftijdse leerkracht voor talen en een voor wiskunde in het secundair onderwijs, en een halftijdse leerlingenbegeleider. De leerkrachten kunnen nu gemiddeld vier uur per dag lesgeven. Zo krijgen de leerlingen les in kleinere groepjes, meer aangepast aan hun noden en leeftijd. Onze basisschool en secundaire school hebben elk zeven leerlingen.”

Dennis Jacques verduidelijkt hun problematiek: “Het gaat onder andere om ADHD, autisme en hechtingsproblemen. Het is een dagcentrum: de kinderen gaan dus ’s avonds gewoon naar huis.”

Overleg met school

Er is vooral veel telefonisch overleg en mailverkeer met de school en de leerlingenbegeleiding, zegt Sylvia Lievens, onderwijscoördinator van Twoape: “Dat kan gaan over de leerstof, specifieke onderwijsbehoeften, vorderingen… De school nodigt ons vaak uit voor overleg, maar tot nu toe moesten we dat meestal weigeren. De ziekenhuisschool neemt dat overleg voortaan voor haar rekening. Ook de ouders kunnen daarbij zijn.”

Dennis Jacques geeft nog mee dat de leerlingen ook buitenschoolse activiteiten doen: “Ze gaan soms op uitstap, want dat heeft een therapeutisch doel. In de acht weken komen bijvoorbeeld hippotherapie (met paarden, red.), muurklimmen en dropping aan bod. Op woensdag is er vaak een ontspannende activiteit, zoals wandelen met de hondjes van het asiel, naar het skatepark gaan, of een fotozoektocht doen.”

(SD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.