Ish Ait Hamou komt naar de VMS in Roeselare

De organisatoren bij het Awareness day logo met zittend Virginie Buyse en Friedel Forret. Rechtstaand zien we Luc Vanrobaeys, Willy Phlypo, Vincent Vanhoorne en Dries Vandergunst. (Foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL
Peter Soete

In de VMS vindt op donderdag 27 oktober de tweede Awareness day plaats. Alle leerlingen van het eerste tot het zesde jaar krijgen een volledige lesdag workshops en activiteiten die van hen wakkere wereldburgers moeten maken.

“Na de commentaren van onze leerlingen na de eerste editie beseften we dat een Awareness day iets is dat jaarlijks moet georganiseerd worden. Op een Awareness day komen thema’s aan bod die niet of minder aan bod komen in gewone lessen of leerplandoelstellingen”, vertelt Virginie Buyse, coördinator van de Awareness day. “Het eerste jaar werkt rond het thema kinderrechten, het tweede jaar rond milieu, het derde jaar rond diversiteit en het vierde jaar rond armoede. Het vijfde jaar staat stil bij vrijwilligerswerk en het zesde jaar heeft op de Awareness day aandacht voor globalisering.”

Programma

In het goedgevulde programmaboekje springen enkele activiteiten in het oog. In het eerste jaar wordt een parkspel over kinderrechten georganiseerd in het stadspark. Het tweede jaar werkt vooral rond tips over milieubewustzijn en bezoekt o.a. Vanheede Landfill Solutions. De leerlingen van het derde jaar worden bewust gemaakt dat iedereen uniek is en CAVARIA die opkomt voor holebi’s en transgenders probeert de taboes en het stereotiep denken van jongeren te doorbreken op het vlak van gender en seksuele oriëntatie. In het vierde jaar komt o.a. armoededeskundige Caro Bridts haar verhaal doen en voor de vijfdejaars en zesdejaars springt vooral de lezing van Ish Ait Hamou in het oog. Ish is bij het grote publiek vooral bekend als jurylid van ‘So you think you can dance ‘ maar hij is bovenal een veelgelezen auteur. Ish nam ook deel aan het VIER-programma ‘Terug naar eigen land’. Hij geeft een lezing voor de vijfdejaars en zesdejaars om 16 uur en om 20 uur kan iedereen zijn getuigenis bijwonen in de feestzaal. De inkom is gratis maar vooraf inschrijven moet bij vmsroeselare@sint-michiel.be.

(PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.