Inspectie bevestigt problemen in Huis aan Zee en De Vloedlijn: Grondige herstructurering nodig

Internaat Huis aan Zee in De Haan. © (Archieffoto Benny Proot)
Leen Belpaeme
Leen Belpaeme Medewerker KW

Het buitengewoon internaat ‘Huis aan Zee’ in De Haan en de buitengewone basisschool ‘De Vloedlijn’ in Oostende moeten op basis van kritische inspectieverslagen werken aan een grondige herstructurering. De doorlichting kwam er nadat enkele personeelsleden in deze krant de situatie in het internaat hadden aangekaart. De doorlichting van onder meer de Onderwijsinspectie heeft ernstige pijnpunten aan het licht gebracht, die nu stap voor stap aangepakt moeten worden om de situatie voor de leerlingen en de personeelsleden te verbeteren op korte termijn.

Eind vorig jaar stapten enkele personeelsleden van Huis aan Zee naar deze krant om ernstige problemen binnen de werking van Huis aan Zee aan te kaarten. Zo waren er ernstige infrastructurele problemen zoals geen warm water of verwarming, maar er waren ook problemen rond het toedienen van medicatie waardoor een kindje in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Na het artikel beloofde minister Weyts dat de inspectie zou langsgaan om de situatie te bekijken en daaruit blijkt nu ook dat er ernstige tekortkomingen zijn. Later kwam ook ‘De Vloedlijn’, waar het internaat aan verbonden is in opspraak toen een kindje buitengezet werd om af te koelen in een t-shirt.

Verbeterplan

‘Huis aan Zee’ in De Haan en ‘De Vloedlijn’ in Oostende werken nu op basis van de kritische inspectieverslagen aan structurele verbetering, zo laat Vlaams minister Ben Weyts weten. De doorlichtingen hebben de bestaande pijnpunten grondig in kaart gebracht. In ‘Huis aan Zee’ zijn er onder meer problemen op het gebied van het personeelsbeleid, het leiderschap, de infrastructuur, het kwaliteitsbeleid en het gezondheidsbeleid. Er werd een uitgebreid verbeterplan opgesteld met duidelijke afspraken en nieuwe instructies. In ‘De Vloedlijn’ is er nood aan meer gepast reageren op probleemgedrag van leerlingen: er is meer preventie, meer professionalisering en een betere infrastructuur nodig. Er is momenteel een directeur-ad-interim die gedragen wordt binnen het team en die de problemen stap voor stap wil aanpakken om tot een structurele verbetering te komen.

Extra subsidies

“Alle buitengewone internaten worden tegen het einde van deze regeerperiode overgedragen van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn, zodat ze een volwaardige plek in het welzijnslandschap kunnen opnemen. Dit is een belangrijke doorbraak in een dossier dat decennia bleef liggen”, zo laat Vlaams minister Ben Weyts weten. De buitengewone internaten worden ingebed in een regionaal afgestemd aanbod binnen de jeugdhulp, de toegang tot de internaten zal via de jeugdhulp worden geregeld en ze krijgen ondersteuning vanuit het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap en het Agentschap Opgroeien. Er komen ook fors extra middelen voor deze instellingen. De bijkomende investering vanuit Welzijn zal tussen de 15 en de 30 miljoen euro bedragen, afhankelijk van de inschaling van de zorgnoden van de kinderen en de uiteindelijke plek van deze internaten in het welzijnslandschap.

De situatie in ‘Huis aan Zee’ en ‘De Vloedlijn’ wordt ondertussen voortdurend verder opgevolgd. Zo zijn er reeds vervolgbezoeken van de Onderwijsinspectie ingepland, om na te gaan in hoeverre de verbeterplannen correct uitgevoerd worden. “We kijken niet weg van de problemen, maar pakken ze aan. Zowel op korte als op langere termijn”, besluit Weyts. “Hier moet echt structurele verbetering komen, in het belang van leerlingen en personeel”.

Scholengroep

In Huis aan Zee in De Haan worden permanent 70 kinderen uit het buitengewoon onderwijs opgevangen in het zogenaamde IPO, een internaat met permanente openstelling. Het IPO wordt vanaf 1 september overgeheveld van Scholengroep Stroom naar Scholengroep Impact van het GO! Daarnaast zijn er ook 30 kinderen die enkel tijdens de week naar hier komen en tijdens de weekends en vakanties naar huis gaan. Dit semi-internaat wordt een jaar later overgeheveld.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.