https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

In Vives-toren of met Leiezicht? Tekort aan studentenkoten in Kortrijk in sneltempo weggewerkt

(foto Link Lab Architects)
Olaf Verhaeghe

Het aantal koten voor studenten in Kortrijk neemt de komende jaren met meer dan de helft toe. Sinds het stadsbestuur vorig jaar het verbod op het bouwen van studentenkamers liet vallen, staan meer dan 30 bouwprojecten in de stellingen, goed voor ruim 1.300 nieuwe koten. En die komen niets te vroeg, zo blijkt.

172 studentenkamers op de site van het voormalige Sint-Maartensziekenhuis, 77 nieuwe koten in het winkelwandelgebied, een studentenwoontoren op de Vives-campus en meer dan 200 studentenkoten op de parking Haven, mét zicht op de Leie en vlak bij The Level van Howest. Sinds het stadsbestuur in oktober vorig jaar het verbod op het bouwen van nieuwe koten tijdelijk liet vallen, gaat het snel. Dat moratorium was sinds 2013 van kracht en oorspronkelijk bedoeld om een overaanbod aan kamers tegen te gaan. Alleen bleek het verbod de verdere groei van Kortrijk als dé West-Vlaamse studentenstad parten te spelen.

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.
Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text.

We houden de spreiding over Hoog Kortrijk en het centrum bewust aan – Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Zo nam het aantal studenten tussen 2015 en 2020 in de Guldensporenstad met meer dan 5.000 toe en zien de hogescholen en universiteiten ook dit academiejaar een verdere stijging, tot meer dan 15.650 studenten. “Iets meer dan één op de vier onder hen is kotstudent”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen voor Team Burgemeester. “En dat is nog een voorzichtige inschatting. Een snelle rekenoefening leert ons dat we in totaal eigenlijk een kleine 4.000 kamers nodig hebben in onze stad. Vandaag hebben we er 2.439 met een uitbatingsvergunning, verre van voldoende om de vraag naar studentenvoorzieningen te beantwoorden.”

Voorspellingen voor het academiejaar 2023-2024 spreken zelfs over een behoefte van 2.250 extra studentenkamers. Dat betekent dat het aantal koten de komende drie jaar bijna moeten verdubbelen.

340 kamers al vergund

Aan het tempo waarmee projectontwikkelaars en kotbazen plannen maken voor Kortrijk zal het niet liggen. Het opheffen van het bouwverbod – eerst voor één academiejaar, maar intussen verlengd met een tweede – zorgt ervoor dat zeker 31 projecten voor in totaal 1.314 studentenkoten in de stelling staan.

Dertien daarvan hebben al de nodige bouw- en omgevingsvergunningen beet, goed voor 340 kamers. “We houden bewust de spreiding over Hoog Kortrijk en het centrum van de stad verder aan”, zo legt schepen Maddens uit. “Het is niet de bedoeling om studenten eng te concentreren in bepaalde buurten, maar net met een mix voor de nodige beleving te zorgen. In de rand of de deelgemeenten koten voorzien, heeft dan weer weinig zin.”

Het meest opvallende project is de bouw van twee vleugels van telkens zeven verdiepingen voor in totaal 172 studentenkamers op de ziekenhuissite langs de Burgemeester Vercruysselaan. Sinds de verhuizing van de AZ Groeninge-campus in 2017 staan de gebouwen er zo goed als leeg. Eén van de torens heeft een dakterras, ondergronds zijn ruime fietsenstallingen voorzien. Bij de start van het academiejaar 2023-2024 moeten de eerste studenten er kunnen intrekken. Verder al vergund: het UpKot-project met 77 koten in de Lekkerbeetstraat en de Lange Steenstraat, een uitbreiding van een bestaand studentenhuis van 20 naar 37 kamers op ‘t Hoge en een aantal kleinere projecten van telkens 7 à 14 kamers.

Vives-toren en Havenkaai

Voor nog eens 560 koten verdeeld over 11 bouwprojecten zijn de vergunningen aangevraagd. Daar vinden we onder meer de plannen van Vives en de Waregemse ontwikkelaar ION om een woontoren met 192 studentenkamers te bouwen op de campus van de hogeschool op Hoog Kortrijk.

Ook Howest heeft trouwens grootse bouwplannen: in samenwerking met de Gentse promotor CAAAP voorziet de hogeschool langs de Havenkaai en de Meersstraat de bouw van The Next Level, een gloednieuw gebouw met 209 studentenkamers. Vandaag is daar nog de parking Haven, maar die zal verdwijnen. Voor projecten in de Zwevegemsestraat, aan de Spoorweglaan, de Sint-Jorisstraat en de Doorniksestraat zijn eveneens aanvragen binnen.

Een zevental projecten, goed voor 420 studentenkoten, zitten in voorbespreking. Daarvoor is nog geen vergunning aangevraagd. Het gaat onder meer om een UpKot op de Vlasmarkt, plannen van Kulak aan de Etienne Sabbelaan en koten op de Belgacom-site.

Betaalbaar

Naast het aanbod speelt uiteraard ook de prijs voor een studentenkamer een rol. En op dat vlak scoort Kortrijk vrij goed, zo oppert schepen Wout Maddens. “Uit een vergelijkend onderzoek naar de huurprijzen voor koten in Vlaanderen blijken wij veruit de goedkoopste te zijn. Vorig academiejaar betaalde een student in Kortrijk gemiddeld 364 euro per maand: zo’n 70 euro minder dan in Gent en 100 euro minder dan in Leuven. Wij willen dat zo houden, zonder daarbij de focus op kwaliteit, zowel in de kamers als in het straatbeeld, te verliezen.”

“Studenten moesten noodgedwongen op kot in Brugge”

Volgens Mietje Vermote, coördinator studentenvoorzieningen bij Howest, komen de extra studentenkamers als geroepen. “Er is in Kortrijk absoluut een tekort”, benadrukt ze. “Vandaar ook dat wij er samen met de andere hogescholen en universiteiten op aandrongen om het bouwverbod minstens tijdelijk te schrappen. Zeker vorig jaar hebben we de nood op de markt ondervonden. De vraag van studenten, zowel buitenlandse als Vlaamse studenten, naar een kot in Kortrijk lag veel hoger dan het aanbod.”

Zelf heeft Howest met The Wing, ook al op de site van het Sint-Maartensziekenhuis, een 80-tal kamers ter beschikking. Die dienen vooral voor internationale studenten, zowel zij die hier meerdere jaren studeren als de uitwisselingsstudenten voor één semester. “The Wing zat constant vol terwijl onze medewerker wekelijks nog zeker tien vragen om een kot te helpen zoeken binnenkreeg. Uit noodzaak hebben we sommigen moeten doorsturen naar Brugge, waar we nog zo'n 120 kamers in eigen beheer hebben. Dan moet de student in kwestie de facto gaan pendelen, dat klopt.”

Het inhaalmanoeuvre die we nu in Kortrijk zien, is dan ook meer dan welkom. “Het is zelfs noodzakelijk”, stelt Mietje. “Ik schat dat we nog een tweetal jaar problemen zullen kennen vooraleer het wat rustiger op de kotenmarkt zal worden. Kortrijk heeft als studentenstad de jongste jaren forse stappen gezet, samen met de onderwijsinstellingen. Studenten merken dat ook en zijn hier graag. De groei, zeker voor de specifieke opleidingen, zal zich enkel maar doorzetten, schatten wij.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.