In deze school keren recordaantal oud-leerlingen terug als leerkracht: “Werkdruk? Als je het graag doet, voel je die niet”

Vooraan: Maureen Dewyze en Elsie D'hondt.Achteraan: Vincent Bulcke, Andy Dubois, Pieter Godderis-Coene, Goran Lowie, Steffanie Marchand, Auke Vanblaere en Danny Jonckheere. © GUS
Redactie KW

In het Atheneum van Diksmuide zijn tien van de 45 leerkrachten oud-leerling van de school. Wij brachten ze samen voor een leuke babbel over hun ervaringen langs weerszijden van de schoolbanken. “Ik haalde als leerling graag kattenkwaad uit. Daardoor weet ik als leerkracht meteen welk vlees ik in de kuip heb. Met mijn voeten zullen ze niet rammelen”, lacht Vincent Bulcke (47).

Het Atheneum in Diksmuide heeft een campus in de Kaaskerkestraat en één in de Grauwe Broedersstraat. Van de 45 leerkrachten die er aan de slag zijn, liepen er tien zelf school in het Atheneum. Andy Dubois bijvoorbeeld koos destijds voor een slagersopleiding. “Ik heb jaren in slagerijen gewerkt toen ik in 2018 telefoon kreeg van mijn oud-leerkracht Raf Devynck. Of ik een gepensioneerde wilde vervangen. Hoewel het al jaren geleden was dat ik er zelf achter de schoolbanken zat, vond ik meteen mijn draai. De leerlingen zijn mondiger dan in mijn tijd en de slagerij zelf is gemoderniseerd. Een educatieve tik, zoals in ‘mijnen’ tijd kan nu niet meer en dat is maar goed ook. Mijn vakkennis doorgeven is wat me drijft in het onderwijs. Dat de werkdruk hoog zou liggen betwist ik. In de slagerij, waar ik vroeger werkte, moest ik ook lange dagen draaien en ik combineerde het dan nog eens met mijn traiteurswerk.”

“Ervaring met kattenkwaad”

Zijn collega Vincent Bulcke bevestigt dat. “Ik heb die werkdruk net nodig om te kunnen functioneren.” Dat hij ooit terug met de boekentas naar school zou gaan, had hij in de verste verte niet gedacht. “Ik was niet de braafste leerling en was blij toen ik met mijn diploma op zak in het werkveld kon staan. Helaas kon ik door ziekte niet meer blijven werken in de slagerssector. Aanvankelijk wilde ik niet in het onderwijs, maar na lang aandringen hapte ik toe. Nu doe ik dat wel graag. Die jonge gasten zijn geïnteresseerd en ik kom er goed mee overeen. Ik ben wel streng, maar straf uitdelen doe ik niet. Het is net door mijn eigen ervaring met kattenkwaad dat ik er nu sneller op kan anticiperen (lacht).”

“Belangrijk om los te koppelen van het werk”

De leerkracht met de minste anciënniteit aan de tafel is Pieter Godderis-Coene. Hij startte pas op 1 september. Nochtans lag zijn talent aanvankelijk in de bouw. “Toen ik 27 jaar was, zei de dokter: ‘Als je zo doorgaat, krijg je chronische rugpijn’. Noodgedwongen moest ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Van de verkoop rolde ik in het onderwijs. Er zijn nogal wat leerkrachten in onze familie en ook mijn vriendin geeft les. Na een VDAB-opleiding begon ik in het werkveld en toen er voor dit schooljaar een vacature was in het Atheneum aarzelde ik niet. Ik was hier leerling in het lager onderwijs en kom er nu bijzonder graag terug. Dat we veel moeten werken als leerkracht kan ik bevestigen, maar het is belangrijk om los te koppelen. Er is altijd wel wat te doen, maar ik maak bewust tijd om bijvoorbeeld met de vrienden te gaan voetballen. Zo blijft het werkbaar.”

Pieter geeft onder meer Nederlands. Hoe staat hij tegenover de ‘TikTok-generatie’ die tijdens het chatten een eigen taaltje gebruikt? “’Waarom zijn die leestekens en hoofdletters nodig meneer?’ Het is een vraag die ik vaak krijg van mijn leerlingen. Als leerkracht is het belangrijk om, ondanks de dalende interesse, toch het enthousiasme vast te houden. Er is nog niemand in slaap gevallen tijdens mijn lessen (knipoogt). Ik probeer zelf opgewekt voor de klas te staan en dat optimisme draag ik over op de leerlingen. Door hen actief te betrekken bij de les blijven ze aandachtig.”

“Losse sfeer tijdens mijn lessen”

Auke Vanblaere was als leerling zo gefascineerd door het vak zedenleer dat ze na haar zesde middelbaar moraalwetenschappen ging studeren. Vandaag geeft ze zelf zedenleer in het Atheneum. “Het blijft een droomvak”, vindt ze. “Je kan onderwerpen linken aan de actualiteit of de leefwereld van de leerlingen. Tijdens mijn lessen gaat het er dikwijls los aan toe. Ik probeer de interesses aan te voelen en daarmee aan de slag te gaan.” Auke koos bewust voor het onderwijs omdat dit perfect combineerbaar is met haar gezin dat drie kinderen telt. Bij de zoveelste vergadering op school zucht ze wel eens. “Maar als je voor deze job kiest, weet je dat het werk er vaak niet opzit als je thuiskomt.”

“Heb zo mijn middelen om wiskundeles voor iedereen boeiend te houden”

Steffanie Marchand keek als leerling op naar haar wiskundeleerkracht Danny Jonckheere die ze nu haar collega mag noemen. “Hij kon het toen zo goed en met zoveel geduld uitleggen dat ik met plezier naar zijn wiskundeles kwam. Meer zelfs, ik geef nu zelf wiskunde. Dat is niet meteen het favoriete vak van veel leerlingen, maar ik heb zo mijn middelen om het voor iedereen boeiend te houden. TikTok bijvoorbeeld kan je perfect integreren in mijn les. Het komt er vooral op aan om de leerlingen de kans te geven vragen te stellen en om hen een veilig gevoel te geven.”

Danny Jonckheere neemt het complimentje van Steffanie met veel dankbaarheid aan. Ook hij liep tot zijn derde middelbaar school in het Atheneum. “Aanvankelijk was ik industrieel ingenieur, maar ik legde het zo graag uit dat ik voor het onderwijs koos. Sinds mijn trombose in 2009 kan ik nog enkel het vak wiskunde geven. Wat ik merk bij de huidige generatie is dat ze liever een centje bijverdient dan met de neus in de boeken zit.”

Goran Lowie luistert geboeid naar Danny die hij, net zoals Steffanie, als één van zijn favoriete leerkrachten beschouwt. “Ook Maureen Dewyze, Eveline Goens en Jochen Nolf hebben me door hun manier van lesgeven geïnspireerd. Ik voelde hun passie. Het draaide bij hen om meer dan enkel de teksten uit de leerboeken aframmelen. Wat ik van hen geleerd heb, probeer ik nu zelf toe te passen in mijn lessen zedenleer. Ik behandel mijn leerlingen niet als kinderen. Alles mag en kan gezegd worden. Ik merk dat daardoor het wederzijds respect groeit.”

Een bijzondere dame aan tafel is oud-leerlinge en leerkracht Maureen Dewyze. Aan Vincent, Steffanie, Auke en Goran, die nu haar collega’s zijn, heeft ze nog les gegeven. “Ik herinner me inderdaad het kattenkwaad van Vincent”, knipoogt ze naar de overkant van de tafel. “Toen ik hier pas begon, zat hij in mijn klas. ‘Ik geef je drie weken’, riep hij voor de hele klas. Ik ben er nog steeds (lacht). Maar Vincent was een lieve jongen, ik kon zijn grappen en grollen wel appreciëren.”

“Met passie voor de klas”

Mocht Maureen haar droom zijn nagejaagd dan was ze actrice. “Maar mijn ouders wilden dat ik eerst serieuze studies deed en dus werd het Germaanse talen. Het klopt wat Goran zegt, ik vind het belangrijk om met passie voor de klas te staan. Het is normaal dat een leerling niet meteen pakweg Duits kan, daarvoor zitten ze in de klas, om iets bij te leren. Hen motiveren en bemoedigen maken deel uit van mijn aanpak. Ze mogen zeker fouten maken maar ze moet wel durven spreken.” Maureen is intussen 61 jaar en struggelt met de digitalisering. “TikTok staat niet op mijn smartphone”, monkelt ze naar Steffanie. “Ik merk dat de kennis van mijn leerlingen beperkter is geworden. Ze luisteren naar een vaste playlist in plaats van naar de radio en horen daardoor een pak muziek niet. Ook hun woordenschat is minder rijk omdat er van lezen niet veel in huis komt. Ik merk dat ze tegenwoordig veel niet zien.”

“Duidelijke afspraken en respect”

Tot slot maken we kennis met Elsie D’hondt die aan de beroepsklassen lesgeeft. “Als je duidelijke afspraken maakt en hen respecteert dan krijg je van de leerlingen veel gedaan. Elke dag ben ik met mijn vak bezig, mijn cursussen schrijf ik helemaal zelf. Van werkdruk wil ik niet spreken, daarvoor doe ik het veel te graag. Wat me wel opvalt, is dat we de jeugd niet alleen kennis moeten meegeven maar dat we hen ook het juiste gedrag moeten aanleren.” (GUS)

Andy Dubois (51) uit Pervijze, vader van twee kinderen. Afgestudeerd aan de slagersschool van het Atheneum in 1989. Leerkracht aan dezelfde school sinds 2018.

Vincent Bulcke (47) uit Merkem, vader van twee kinderen. Afgestudeerd aan de slagersschool van het Atheneum in 1997. Leerkracht aan dezelfde school sinds 2016.

Pieter Godderis-Coene (31) uit Bovekerke, vader van twee kinderen, het derde is op komst. Tot vijfde leerjaar, in 2000, aan de basisschool van het Atheneum. Leerkracht Nederlands en Techniek aan het middelbaar van datzelfde Atheneum sinds dit schooljaar.

Auke Vanblaere (37) uit Merkem, moeder van drie kinderen. Afgestudeerd aan het Atheneum in 2004. Leerkracht Zedenleer aan dezelfde school sinds 2011.

Steffanie Marchand (27) uit Diksmuide, moeder van één kindje. Afgestudeerd aan het Atheneum in 2013. Leerkracht Wiskunde en Engels aan dezelfde school sinds 2016.

Danny Jonckheere (51) uit Klerken, vader van twee kinderen. Tot derde middelbaar, in 1987, leerling aan Atheneum. Wiskundeleerkracht aan dezelfde school sinds 1997.

Goran Lowie (24) uit Diksmuide, vrijgezel. Tot 2017 leerling aan het Atheneum Diksmuide. Er als leerkracht Zedenleer aan de slag sinds 2003.

Maureen Dewyze (61) uit Diksmuide, mama van 3 kinderen en oma van 6 kleinkinderen. Afgestudeerd aan het Atheneum in 1980. Sinds 1995 leerkracht Engels en Duits aan dezelfde school.

Elsie D’hondt (55) uit Oudekapelle, mama van twee kinderen. Afgestudeerd aan het Atheneum in 1986. Sinds 1998 aan de slag als leerkracht Huishoud- en Opvoedkunde aan dezelfde school.

Harmke Vanblaere uit Diksmuide, mama van twee kinderen en leerkracht Nederlands en Engels. Zij was ziek op het moment van het interview maar liep zelf ook school in het Atheneum.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier