Ieperse scholencampus on hold door juridische strijd met buurtbewoners: “Vernietiging? Daar durven we nog niet aan denken”

Redactie KW

Een groep buurtbewoners put alle mogelijke middelen uit om de nieuwe scholencampus achter hun wijk bij het VTI van Ieper tegen te houden. Ze trekken nu naar de Raad van State om de plannen te vernietigen. Ongeacht de uitkomst, loopt de bouw door deze procedure mogelijk jaren vertraging op. Het schoolbestuur, dat al de nodige gronden kocht, betreurt de juridische uitputtingsslag. “Dit is een bittere pil.”

Het plan voor de nieuwe scholencampus van Ieper werd bekend in 2017. De deadline was toen 2025, maar het project staat nu on hold. Ontevreden buurtbewoners verenigden zich in het actiecomité Leefbare Augustijnenwijk en protesteerden openlijk tegen de plannen. Hun bezwaarschriften beletten niet dat de Ieperse gemeenteraad het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de campus vijf maand geleden goedkeurde. Daarom trekt het comité nu naar de Raad van State.

“Ik filmde een jaar geleden de pijnpunten met een GoPro op mijn fiets”, zegt Pascal Vandamme van het comité. “Die beelden zijn benauwelijk, en ik verwacht een verviervoudiging van het verkeer door de campus, die beter gebouwd wordt op de strategische spie bij het station en de kazerne.”

“Maar dan moeten we ook alle bestaande grote gebouwen van het VTI verhuizen en dat is onhaalbaar. De totale kost bedraagt nu al zeker vijftig miljoen euro”, zegt Matthias Archie, coördinerend directeur van de Ieperse Sint-Maartensscholen. Hij ziet zich nu genoodzaakt om het arrest van de Raad van State af te wachten.

Procedurefouten

“We zouden tijdens deze procedure de nodige vergunningen kunnen aanvragen voor de bouw, maar we kunnen het risico niet lopen: dit prachtig project is te groot en te duur”, vervolgt Archie. “We haalden heel wat Vlaamse subsidies binnen om het onderwijs in Ieper op de kaart te zetten. De nodige landbouwgrond is al een tijd geleden aangekocht om te laten bestemmen tot grond voor openbaar nut, en we werkten hard samen met de stad, provincie, Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn om een degelijk dossier te maken. Nu moet iedereen wachten op het arrest en dat kan nog lang duren. Wij denken dat we geen procedurefouten maakten, maar zeker weet je nooit. Een vernietiging? Daar durven we nog niet aan denken.”

Het actiecomité heeft vertrouwen in een vernietiging. “Maar we geven onze juridische argumenten nog niet vrij. Dat zou zijn alsof Zelenski zegt waar hij zijn antitankraketten haalt”, aldus comitéwoordvoerder Dirk Demeyer. “Dit is de laatste reddingsboei om onze wijk leefbaar en veilig te houden. Het is niet de bedoeling om de campus te vertragen, maar om hem tegen te houden.”

Ten vroegste 2028

Het schoolbestuur houdt rekening met bijkomende procedures. “Na een definitieve goedkeuring van dit RUP kan men ook beroep aantekenen tegen onze aangevraagde vergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en daar staan helemaal geen termijnen op. Een opening van de campus in 2028 is nu ons bestcasescenario en dat is een bittere pil om te slikken. Spijtig dat dit een juridische strijd wordt. We zaten rond tafel en reageerden op de bezorgdheden met onder meer een geplande verbreding van het Scholierenpad, heraanleg van de Veurnseweg met betere fietspaden en een aparte ingang voor fietsers en wagens, waardoor ze niet meer door de Augustijnenstraat moeten.”

“Een scheet in een netzak.” Zo omschrijft Demeyer die flankerende maatregelen. Hij is sceptisch rond de realisatie ervan. “Want je hebt onder meer AWV en de provincie nodig.”

Ondanks het uitstel en mogelijk afstel, wil het schoolbestuur hun campus nog niet loslaten. “Nu kiezen leerlingen te vaak voor vrienden, een naam van een school of een bepaald onderwijsniveau, wat het watervalsysteem in stand houdt. Door alle scholen van de tweede en derde graad samen te brengen op één campus, kiezen leerlingen voor hun talenten en interesses”, besluit Archie. (TP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.