Howest legt plannen voor nieuwe campus aan Brugs station voor aan stadsbestuur

De plannen van S BA, META, Denys, Ars, VK en West 8.
De plannen van S BA, META, Denys, Ars, VK en West 8.
Stefan Vankerkhoven

Howest heeft een stedenbouwkundig attest voorgelegd aan het Brugs stadsbestuur om de haalbaarheid en vergunbaarheid van een nieuwe campus van langs de Spoorwegstraat en de Rijselstraat, vlakbij het Brugs stations te toetsen. Twee wedstrijdontwerpen kregen een voorwaardelijk gunstig attest. Aan het wedstrijdontwerp kunnen nog wijzigingen aangebracht worden .

“Howest schreef een ‘design en build’ wedstrijd uit voor hun nieuwe campus langs de Spoorwegstraat. De opdracht was drieledig. Als eerste moest een nieuwbouw worden ontworpen, ofwel na sloop van de bestaande bebouwing ofwel naast de bestaande bebouwing. Hieraan gekoppeld, moest ten tweede het bestaande gebouw worden heringericht. Als laatste moest ook ‘the Lodge’, het studentenhuis gelegen langs de Rijselstraat, een nieuwe bestemming krijgen”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Twee kandidaten

Howest heeft de opdracht geplaatst aan de hand van een concurrentiegerichte dialoog. In eerste instantie had Howest nog drie geselecteerde kandidaten voor hun wedstrijd. “Er werd in het verleden gevraagd de vergunbaarheid van het beoogde ontwerp met de administratie van Stad Brugge af te toetsen. Na die stap zijn er nog twee kandidaten over”, zegt Demon. Enerzijds een consortium met evr-architecten, MBG, INBO en Arcadis en anderzijds een samenwerking tussen SB A, META, Denys, Ars, VK en West 8. Beide projecten werden voorgelegd aan het College. Voor allebei de wedstrijdontwerpen werd een voorwaardelijk gunstig attest toegekend.

Het ontwerp van het consortium met evr-architecten, MBG, INBO en Arcadis?.
Het ontwerp van het consortium met evr-architecten, MBG, INBO en Arcadis?.

“Beide projecten gaan uit van het behoud en renovatie van het Belgacom-gebouw en het bestaande gebouw, om te voldoen aan de hedendaagse standaard inzake educatie, technieken en circulatie. Dit wordt zeer positief onthaald”, aldus Franky Demon. Naast het behoud van de bestaande bebouwing voorzien de twee ontwerpen ook elk twee nieuwe volumes om het volledige programma in onder te brengen. Zo worden onder andere een verhoogd maaiveld, leslokalen, labo’s, fablab en auditorium toegevoegd.

Meerwaarde

In de ontwerpen werd het parkeren van zowel fietsen als auto’s herzien en wordt de algemene toegankelijkheid van de site geoptimaliseerd. De verschillende vervoersmiddelen worden gesplitst. Ook het gebouw, ‘the Lodge,’ in de Rijselstraat, wordt in beide dossiers met enkele kleine uitbreidingen optimaal ingezet.

“De onderlinge circulatie en verbindingen worden onder handen genomen met respect voor het Kerkebeekpad en de ecologisch waardevolle poel. Beide projecten, welk consortium de opdracht ook binnen haalt, zullen een meerwaarde zijn voor Brugge en de stad als ‘studentenstad’ nog meer op de kaart zetten”, besluit Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.