Het Brugse Entrepot wordt een gemeentelijke vzw

Ondanks negatief advies van de jeugdraad, de stedelijke jeugddienst en het Entrepot zelf vormt Brugge dit regionaal centrum voor jongerencultuur om tot een gemeentelijke vzw. “Democratisch verkozen bestuurders moeten kunnen beslissen over 1 miljoen euro publieke gelden”, zegt burgemeester Renaat Landuyt.


Het rommelt al enige tijd in het regionaal centrum voor jongerencultuur Het Entrepot. Eind vorig jaar werd directeur Lies Coppens ontslagen, omdat haar beleidsvisie niet meer strookte met hetgeen de raad van bestuur wenste. Nu gaat het stadsbestuur nog een stapje verder : het Entrepot wordt omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. Of in begrijpelijke taal : een gemeentelijke vzw.

“Meer transparantie bij besteding publieke middelen”

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a)legt uit : “Wij voeren enkel het gemeentedecreet uit dat meer transparantie eist bij de besteding van publieke middelen. De democratische controle door verkozen bestuurders moet groter worden. Trouwens, door de interne staatshervorming worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies stopgezet. Dit impliceert dat de provincie West-Vlaanderen niet langer zal participeren in het Entrepot en dat ook de provinciale subsidiëring wordt stopgezet. Daardoor is de stad Brugge de enige participerende overheid. Brugge draagt voor 73% van de middelen in de werking bij.”

Noëlia Sanchez (N-VA) wees op de negatieve adviezen van de jeugdraad, de jeugddienst en Het Entrepot zelf. “Zij vrezen dat de experten buitenspel zullen gezet worden en dat de jeugd geen inspraak meer zal hebben in het beleid van dit jongerencentrum.”

(SVK)

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.