Gezocht! Juffen en meesters voor onze kleuters: kleuteropleidingen almaar minder populair

© Getty Images/Westend61
Olaf Verhaeghe

Het aantal studenten dat aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs in West-Vlaanderen start, is op vijf jaar tijd met ruim een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) verzamelde. Nochtans is de nood aan kleuterleerkrachten ook bij ons groot.

De zoektocht naar nieuwe kleuterleerkrachten voor directeurs in West-Vlaanderen zal er de komende jaren niet makkelijker op worden. Het aantal studenten dat aan de bacheloropleiding tot kleuterjuf of -meester start, is de voorbije jaren met ruim een derde gedaald. Dat leren de cijfers die Steve Vandenberghe, Vlaams Parlementslid voor Vooruit, verzamelde bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Waar er in het academiejaar 2014-2015 nog 325 studenten in West-Vlaanderen aan de opleiding begonnen, waren dat er in 2019-2020 nog maar 213. Een daling van 34,5 procent op vijf jaar tijd én een daling die sneller gaat dan het Vlaams gemiddelde.

Ook de professionele bachelor voor leerkracht in het lager onderwijs trekt minder en minder studenten aan. In 2014 begonnen nog 509 leerkrachten-in-spe aan de opleiding in West-Vlaanderen, vijf jaar later waren dat er nog 404, een vijfde minder. Aan de opleiding tot leerkracht in het secundair onderwijs beginnen wél meer West-Vlaamse studenten: 736 in 2019-2020 versus 544 in 2014-2015. Al is er daar één belangrijke kanttekening: de hervorming van de opleidingen in 2019 zorgt ervoor dat er meer studenten uit specifieke lerarenrichtingen worden meegeteld.

Minder gediplomeerden

Een logisch gevolg van een lager aantal starters aan de lerarenopleidingen is het feit dat er minder en minder juffen en meesters afstuderen. Op vijf jaar tijd gaat het om een daling van 18 procent. Zo verlieten in 2020 maar107 West-Vlaamse studenten de schoolbanken met een diploma van kleuterleerkracht, het laagste cijfer in jaren. Een jaar eerder waren er nog 150 afstuderenden, in 2017 lag dat cijfer op 178 gediplomeerden. Eenzelfde beeld op de diploma-uitreikingen voor de leerkrachten lager onderwijs: ook daar neemt het aantal afgestudeerden af.

“Het lerarentekort wordt elk jaar nijpender, maar het komt niet uit de lucht gevallen”, is Steve Vandenberghe, ook burgemeester in Bredene, bezorgd. “Ik waarschuw hier al jaren voor. De signalen uit de hogescholen zijn overduidelijk: jaar na jaar kiezen minder jongeren voor een opleiding en een job in het onderwijs en steeds meer starters stappen er vroeg uit. Verwonderlijk is dat niet: jonge leerkrachten kunnen amper het hoofd boven water houden door de grote werkdruk. Acties die het beroep van leerkracht met succes herwaarderen, blijven bovendien uit. Dat is zorgwekkend.”

Eén wonderoplossing is er niet, zo beseft Steve Vandenberghe. “Maar we moeten vooral luisteren naar de leerkrachten en de directies zélf. Zij weten wat er nodig is. En luister ook naar de jongeren, voor wie onderwijs blijkbaar geen roeping meer kan zijn. Ik wil minister Weyts oproepen om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ook zij weer toekomst zien in een carrière voor de klas.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.