Eerste eretitel Aureus Vives is voor Herman Van Rompuy

Redactie KW

Hogeschool Vives reikte donderdag de eerste eretitel uit van ‘de gouden Vives’ aan Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad.

Bedoeling is om vanaf dit academiejaar jaarlijks een verdienstelijk persoon te proclameren tot ‘Aureus Vives’. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, het humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, een voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool Vives.

De benaming refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar één van de bekendste humanisten in de Nederlanden, Juan Luis Vivès (1492-1540). Die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen. J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden.

Alhoewel de figuur van Herman Van Rompuy zich in een breder en meer omvattend kader profileert (van een Verenigd Europa was eind 15de, begin 16de eeuw geen sprake), mag worden gesteld dat hij als geen ander voldoet aan de gestelde criteria. En dus als een uitzonderlijk kandidaat fungeert om de eerste eretitel ‘Aureus VIVES’ in ontvangst te nemen. Dit omwille van zijn indrukwekkend maatschappelijk engagement, op zowel het nationale als internationale forum, en uit waardering voor de bijzondere wijze waarop hij zijn christelijk geïnspireerde humanistische visie aan de buitenwereld wist en weet over te dragen. Bovendien vormt hij daarbij een blijvende inspiratie voor de hogeschool, haar personeel en studenten.

(Foto JVGK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.