Dubbel zoveel subsidie voor nog meer groene speelplaatsen in Roeselare

Thomas Dubois

De vergroening van scholen en speelplaatsen staat hoog op de agenda in Roeselare. Ruimte om in het groen te spelen, zorgt voor meer rust maar vooral voor meer gezond speelplezier. Daarom zetten ze hier de komende jaren nog harder op in en voorzien ze vanaf nu, samen met de Provincie West-Vlaanderen, maar liefst dubbel zoveel subsidies.

De Stad Roeselare haakte al langer haar subsidiekarretje aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Zo werd het stedelijke subsidiereglement ‘Groen op school’ gekoppeld aan het provinciale subsidiereglement ‘Natuur op school’ (NOS).

“De Provincie West-Vlaanderen paste NOS aan op 1 januari van dit jaar, waardoor nu ook het stedelijk reglement wordt herzien. Inhoudelijk bleef het NOS-reglement grotendeels ongewijzigd. Wel werden een aantal zaken scherper gesteld waardoor het voor de school gemakkelijker wordt om in te schatten wat al dan niet in aanmerking komt voor subsidies. Denk aan een verfijning van de doelstellingen van het NOS alsook de kosten en percentages van kosten die al dan niet in aanmerking komen”, vertelt bevoegd schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

“Het stedelijk reglement ‘Groen op school’ wordt zo aangepast dat van de ingediende projecten het deel van de bewezen kosten van het project (meer bepaald uit categorie 1 en 2 van het Provinciaal reglement) dat niet door de Provincie wordt vergoed, te subsidiëren en dit met een maximum bedrag tot 10.000 euro.”

Eenvoudiger

“Hierdoor verdubbelt dus ook de subsidie die stad Roeselare kan geven. Waar er vroeger maximaal 5.000 euro bekomen kon worden, verdubbelt dit bedrag tot maximum 10.000 euro. Ook haar maximaal subsidieerbaar bedrag heeft de Provincie verhoogd van 5.000 euro naar 10.000 euro. Aantrekkelijk én eenvoudiger voor scholen om te kiezen voor een groot vergroeningsproject.”

“De praktijk en ervaring leren dat scholen er vaak van afzien om echt grotere delen te ontharden van een speelplaats, omdat het vaak dure werken betreft. Met de bijsturing van beide subsidiereglementen worden scholen aangemoedigd om toch grotere onthardingsprojecten te realiseren. Zo kunnen effectief grotere groene ruimtes op het schooldomein worden ingericht en maken we de stad weer een heel stuk zachter en klimaatvriendelijker. Bovendien worden kinderen van spelen niet alleen groot, van spelen in het groen worden ze ook nog eens heel gelukkig!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.