Dentergem wil tegen 1 september 2023 basisschool voor buitengewoon lager onderwijs oprichten

© TM
Redactie KW

Als alles goed gaat, start Dentergem vanaf 1 september 2023 met een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs. Daar zal de gemeente volgende maand een althans een aanvraag voor indienen bij de Vlaamse Overheid. Het moet een basisschool worden op maat van kinderen met gedragsstoornissen.

Concreet wil de gemeente over anderhalf jaar basisonderwijs type 3 aanbieden. Dat is onderwijs op maat voor kinderen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. “Uit cijfers die we opvroegen bij onderwijsvereniging OVSG bleek immers dat er voor deze groep kinderen er een onderaanbod is in onze streek. Daarom komen deze regelmatig terecht in scholen die niet op hun behoeften zijn gericht”, duidt schepen van Onderwijs Bart De Keukeleire (Eendracht).

“Het initiatief kwam van drie inwoners die zelf actief zijn binnen het buitengewoon onderwijs. Wij gingen daar als gemeente graag in mee, want jeugd, opvang en onderwijs zijn belangrijke beleidslijnen waar wij al altijd sterk hebben op ingezet. Ook hebben we dankzij onze twee gemeentelijke basisscholen al een gevestigd schoolbestuur, waardoor we reeds over de nodige ervaring beschikken.”

Grote kans

Helemaal zeker is de oprichting van de school echter nog niet. Daarvoor moet de gemeente ook nog de zegen van de Vlaamse overheid krijgen. “Binnenkort dienen we een aanvraag in bij de Vlaamse overheid. Honderd procent zekerheid dat de school er komt, hebben we dus nog niet, maar de kans lijkt ons groot dat we positie nieuws krijgen door het onderaanbod aan dat type onderwijs in de streek.” De gemeente hoopt de erkenning tegen begin volgend jaar te verkrijgen.

Waar de basisschool zou moeten komen, staat wel al vast: de gemeente zal voor de opstart van de school de gebouwen van wzc Mariaburcht kunnen huren van Curando vzw. “Als alles goed verloopt verhuizen de nog voor het einde van het jaar naar de nieuwbouw, die momenteel volop in aanbouw is”, verduidelijkt Bart De Keukeleire. “Van de kamerruimtes zullen we klaslokalen maken en ook de ruimtes waar momenteel de refter en het dagcentrum zullen we gebruiken.”

“Wat er verder zal gebeuren, zijn we volop aan het uitzoeken.”, geeft Bart De Keukeleire aan. “We hebben daarover regelmatig overleg met de directies van WZC Mariaburcht en de vrije basisschool De Zeppelin, dat ook een dossier indiende voor een nieuw schoolgebouw, zodat gezamenlijk gebruik moet mogelijk maken.

Samenwerking over de generaties

“Naast de bakstenen is het pedagogische aspect nog belangrijker. Het is de bedoeling dat er projecten opgezet worden tussen het woonzorgcentrum, de vrije basisschool en onze school. We geloven sterk in het feit dat de samenwerking over de generaties heen een grote meerwaarde geeft aan de opvoeding van de leerlingen. Dit is ook de visie waar onze partners ook sterk in geloven ”, besluit Bart De Keukeleire.

(TM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.