https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Bouw gemeenteschool De Duinpieper Westende op kruissnelheid

Werfleider Pieter Bailleul. (foto LC)
Redactie KW

Net zoals heel wat andere bouwwerken en werven heeft ook de bouw van de nieuwe gemeenteschool De Duinpieper in het centrum van Westende enige vertraging opgelopen door de coronacrisis. “Zonder coronavertraging konden leerkrachten onmiddellijk na het bouwverlof al starten met de verhuizing van de Calidris naar het nieuwe gebouw en meteen ook zorgen voor de inrichting van de lokalen. De bouwploeg doet nu al het mogelijke om de timing toch te halen zodat alles kan verlopen zoals voorzien”, zegt directeur Patricia Hauweele.

Patricia Hauweele is al 12 jaar directeur van deze school in Westende en kijkt samen met haar collega’s uit naar de verhuizing naar het nieuwe gebouw. “De Duinpieper 2.0 zal onze manier van lesgeven fundamenteel positief beïnvloeden. We krijgen meer ruimte om gedifferentieerde lessen aan te bieden, onze speelplaats krijgt veel groen en de lokalen worden ruim en comfortabel. Wij hebben ook de kans gekregen om actief mee te denken wat de plannen van de nieuwe school betreft”, geeft ze nog mee.

Duurzame school

Schepen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) is bevoegd voor onderwijs en volgt het hele gebeuren op de voet. “Er wordt nu alles op alles gezet om de deadline van 15 augustus te halen zodat de school instapklaar is op 1 september en ik heb er een goed oog in dat dit ook zal lukken. Het gebouw staat er vandaag al winddicht bij en is al voorzien van ramen. Ook het dak staat al op het gebouw. Het is nu zaak om de nodige technieken te installeren en het hele gebouw voort af te werken.”

Wat die technieken betreft werd gekozen voor duurzame energietechnieken. Samen met de stijlvolle gevelafwerking, het vele groen en de ruime lichtinval wordt dit een school voor de toekomst. Er volgen nu zo’n 120 leerlingen les aan de school, maar dat aantal zou wel eens kunnen vermeerderen. “We verwachten inderdaad dat het leerlingenaantal zal stijgen, maar we hebben ons daar ook op voorzien. De school is ontworpen en gebouwd ‘op de groei’ en er is zeker voldoende marge voor een stijgend leerlingenaantal en een groeiende werking”, zegt de schepen.

Fikse subsidie

Het nieuwe gebouw is ook veel meer dan enkel een school, want gezien de centrale ligging, vlak in het centrum van Westende, komt er een afzonderlijke ruimte voor de kinderopvang en wordt er ook een trefpunt van de bibliotheek geïnstalleerd. Alles is zo ontworpen dat de lessen niet gestoord zullen worden als er andere activiteiten in het gebouw plaatsvinden en er is ook een afzonderlijke ingang voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang.

Het kostenplaatje voor de bouw van de nieuwe school De Duinpieper 2.0 bedraagt 5.283.000 euro, maar er kan worden gerekend op een fikse subsidie. Vooraleer werd overgegaan tot de bouw van een nieuwe school was er heel wat te doen rond het bestaande gebouw. Er ontstond een felle discussie omtrent het al dan niet behouden en renoveren van de oude school of de bouw van een nieuwe school. Bleek toen dat de renovatie van het oude gebouw ook minstens 4 miljoen euro zou kosten. De keuze was vlug gemaakt: er is toen gekozen voor een nieuwbouw van zo’n 5,3 miljoen met een subsidie van 70%. (PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.