Bedrijven dagen studenten uit

© Maskot Getty Images
Redactie KW

West-Vlaanderen is meer Europees dan je zou denken. In deze reeks tonen toekomstige journalisten waar je hier Europa kan vinden. Vandaag, aflevering 5 (slot): hoe stem je bedrijven en scholen beter op elkaar af?

Studenten bouwkundig tekenen van Syntra West in Brugge trokken onlangs op bootcamp naar Vlissingen om er met Zeelandse cursisten problemen van bedrijven uit de twee provincies op te lossen. “De uitdaging die wij moesten oplossen, kregen we van vzw Toontjeshuis. Zij ontwerpen studio’s specifiek voor mensen met een beperking”, vertelt de 22-jarige Jatinder Toora. Hij volgt de opleiding Bouwkundig BIM-tekenaar (BIM staat voor bouwwerkinformatiemodel, red.) aan Syntra West in Brugge. “Het is de bedoeling is dat die mensen op zichzelf, maar met behulp van begeleiders leren zelfstandig wonen.”

Toontjeshuis is een van de acht opdrachtgevers binnen het project GRAM, waarvan de ene helft in West-Vlaanderen actief is en de andere in Zeeland. Op het driedaagse bootcamp stonden de Nederlandse en Vlaamse studenten zij aan zij in gemengde groepen. Elke ploeg waagde zich aan een uitdaging van een bedrijf. “De grootste uitdaging was dat we heel zelfstandig te werk moesten gaan”, aldus Jatinder. Op de eerste dag van het bootcamp deelden sprekers uit het werkveld hun ervaringen en legden de begeleiders het doel van de week uit. Workshops, vooral over marketing, volgden de tweede dag terwijl de cursisten tussendoor verder schaafden aan hun ideeën die ze dan op de slotdag voorstelden aan een jury.

Hybride leren

Ciska Neyts, lid van het FlexID-team van Syntra West dat zich toespitst op vernieuwende leervormen, was verantwoordelijk voor het bootcamp, maar stak ook een handje toe als coach: “Ik bood ondersteuning zonder de groep te veel te sturen.” Met het project GRAM willen Syntra West en haar Nederlandse tegenhanger Scalda in Vlissingen inzetten op hybride leren. Bij die leermethode vervaagt de lijn tussen werkveld en onderwijs, waardoor het leslokaal ook de bedrijfswereld wordt. “Waar een docent normaal een opdracht verzint voor de leerlingen, krijgen ze nu een opdracht van een klant”, stelt Neyts.

Doordat de studenten kunnen bijdragen aan een reëel plan zijn ze meer gemotiveerd. De uitwisseling tussen de onderwijsinstellingen aan weerskanten van de grens vormt het orgelpunt van het project GRAM. Het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling in het grensgebied Vlaanderen-Nederland, kortweg Interreg, sponsort die samenwerking voor de helft met 275.000 euro. In ruil hoopt de EU dat bedrijven, scholen en cursisten via innovatieve opleiding beter op elkaar afgestemd raken. Een van Europa’s prioriteiten bestaat erin een sociale economie uit te bouwen waarin vraag en aanbod overeenkomen en jongeren een geschikte job vinden.

“Europa heeft een Europese Pijler voor Sociale Rechten in het leven geroepen”, verduidelijkt Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid voor CD&V. “Het allereerste beginsel onderstreept het recht op onderwijs, opleiding en levenslang leren. Binnen dit kader worden technisch onderwijs en beroepsonderwijs gepromoot als een volwaardige keuze en niet alleen als een plan B.”

In hun teams werkten de cursisten niet enkel aan een uitdaging, maar ook aan hun transversale vaardigheden. Dat zijn vakoverschrijdende skills zoals communicatie, samenwerking en projectmanagement. “Het bootcamp was eigenlijk één lange workshop in ondernemersskills”, vertelt Neyts. “Gewoonlijk volg je een opleiding, kom je op de arbeidsmarkt en besef je plots dat je niet alle competenties bezit die je zou moeten bezitten”, duidt Heleen Loones van Unizo West-Vlaanderen. “Als je op school al dankzij die bedrijven aan die competenties kan werken, dan sta je al sterker in je schoenen eens je op de arbeidsmarkt komt.”

Braindrain

Niet toevallig stapten West-Vlaanderen en Zeeland samen in dit project. “De twee regio’s kampen met gelijkaardige arbeidsproblematieken”, aldus Loones. Beide regio’s kijken tegen een braindrain aan. “Je zit met een demografie waarbij jongeren die gestudeerd hebben, wegtrekken uit de provincies. Ze kiezen ervoor om naar een dichter bevolkt gebied te verhuizen waar meer opportuniteiten liggen voor jonge mensen.”

Europarlementslid Vandenkendelaere hamert erop dat de lidstaten niet mogen wachten om de middelen uit het Europees Herstelfonds in te zetten. Uit dat spaarpotje ontvangt België een kleine 6 miljard euro om de economie na de coronacrisis er opnieuw bovenop te helpen. “Met deze investeringen willen we de transitie naar de digitalisering en vergroening van onze maatschappij versnellen zodat België een aantrekkelijk land blijft om te concurreren en haar competitief voordeel kan behouden.” In het najaar staat er een tweede bootcamp gepland in Brugge. (Robbe Wets)

De Europeaan in Robbe Wets

“Ik ben Robbe Wets, afkomstig uit Brugge. Ik studeer Journalistiek aan Howest. Ik ben geïnteresseerd in zowat alles: van sport, politiek tot economie. Daarom weet ik nog niet echt goed wat ik later als journalist wil doen qua specialisatie, maar ik zou wel graag voor de krant werken. Ik ben voorstander van een sterk Europa. We staan er niet genoeg bij stil wat Europa eigenlijk voor ons betekent. De kwaliteit van ons voedsel en de interne markt zijn voorbeelden van wat landen zoals België zo welvarend maken. Het is mooi om te zien dat landen met verschillende principes en doelen toch proberen samen te werken op mondiaal vlak. Dat maakt ons sterker en dat is ook nodig, vind ik.” (SC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.