Basisschool Zedelgem Dorp krijgt zijn nieuwe school in 2025-2026: “Een win-winproject”

De kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe basisschool op de site langs de Loppemsestraat in de dorpskern van Zedelgem. De school komt naast dienstencentrum De Braambeier en woonzorgcentrum Klaverveld. “Hoog tijd, want gezien het stijgende leerlingen- en lerarenaantal barst de huidige locatie stilaan uit haar voegen”, zeg Ann Stael, algemeen directeur van Scholengroep Sint-Rembert.

In november vorig jaar kondigden de gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) aan zich te scharen achter de locatie Loppemsestraat voor het bouwen van een nieuwe basisschool in Zedelgem-dorp. Deze locatie bevindt zich op de site waar het woonzorgcentrum Klaverveld en het dienstencentrum De Braambeier gevestigd zijn. De gemeente heeft daar grond in haar bezit die nu tegen vergoeding ingezet wordt voor de bouw van een nieuwe basisschool.

Het is al langer bekend dat de huidige basisscholen van Basisschool Zedelgem Dorp langs de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat dringend nood hebben aan een volledig nieuwe infrastructuur. “Deze locatie biedt op verschillende vlakken meerwaarde. Het gemeentebestuur streeft bij nieuwe projecten steeds deel- en multifunctioneel gebruik van ruimte en infrastructuur na. Ook het goed inzetten van overheidsmiddelen en reeds bestaande voorzieningen op de site, worden als leidraad gehanteerd”, zeggen burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor Onderwijs, en schepen van Omgeving Stijn Timmerman. “We zien tal van mogelijkheden om een mooie kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen van gebruikers, gaande van kinderen, jonge gezinnen, ouderen en de bezoekers van het dienstencentrum De Braambeier, te realiseren.”

“De nieuwe school zal geen toename van auto’s veroorzaken in de dorpskern”

De gemeente besliste eerder al om een deel van de betrokken grond (11.500 m²) tegen vergoeding in erfpacht te geven voor uitbreiding van het Klaverveld om zo tegemoet te komen aan de nood tot uitbreiding van het aantal woongelegenheden ten behoeve van de oudere bevolking en zorgnoden.

De drie partners gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) werken in partnerschap aan dit project voor jong en oud en leggen elk hun accenten. “We scharen ons samen voor 200 procent achter dit project met elk onze maatschappelijke doelstellingen die we in te vullen hebben. We kunnen het een win-winproject noemen”, luidt het.

Nieuwe piste

Dat de gemeente na de verwerping van de vorige piste – een nieuwe basisschool aan De Groene Meersen – geen gras liet groeien over de zoektocht naar en het bewerkstelligen van een nieuwe locatie, stemt ook Scholengroep Sint-Rembert tevreden. “We zijn al lang vragende partij om een modern, duurzaam schoolgebouw te bouwen op een geschikte locatie in Zedelgem-dorp. Enerzijds is de gehele infrastructuur van de huidige accommodatie verouderd en allesbehalve duurzaam. Anderzijds biedt een nieuwbouw ons de kans om op één vestiging een eigentijdse leer- en leefomgeving te creëren voor de kinderen (van peuter tot en met het zesde leerjaar) en hun leraren. Hoog tijd, want gezien het stijgende leerlingen- en lerarenaantal barst de huidige locatie stilaan uit haar voegen”, zeg Ann Stael, algemeen directeur van Scholengroep Sint-Rembert.

Patio-school

“Het nieuwe schoolgebouw wordt duurzaam in alle opzichten. Duurzaam gefinancierd, duurzaam gebouwd en vormgegeven. Alles met oog op duurzaam onderwijs”, zegt Stijn Devos, manager infrastructuur Scholengroep Sint-Rembert.

Er is gekozen om de school te bouwen in patio-model. “Het schoolgebouw plooit zich rondom een centrale binnenplaats, wat een compact bouwvolume mogelijk maakt en tal van voordelen biedt. Zoals het voordeel voor de omgeving op gebied van akoestiek bij schoolse en buitenschoolse activiteiten die op het binnenplein kunnen doorgaan.”

Vlotte mobiliteit

De gemeente maakte bij aankondiging van deze plannen meteen duidelijk dat het bestuur ijvert voor een vlotte mobiliteit met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. “Het accent zal hierbij liggen op het stimuleren van fietsgebruik en voetgangersvoorzieningen. Door deze nieuwe schoollocatie zal er geen toename zijn van auto’s in de dorpskern. Vandaag heeft de school nog twee locaties in Zedelgem-dorp, door het realiseren van de school op één locatie zullen er minder mobiliteitsbewegingen plaatsvinden”, aldus nog burgemeester Annick Vermeulen.

De partners streven ernaar om de nieuwbouw en ingebruikname te realiseren in de loop van 2025-2026. Een en ander hangt natuurlijk af van het bouwproces. En wat met de oude site? “We hopen dat die een geschikte en respectvolle herbestemming krijgt, waarbij men ijvert voor een wisselwerking tussen de meerwaarde van een nieuwe bestemming – bijvoorbeeld woonontwikkeling – en de eigenheid van de ligging”, besluit Ann Stael. Een informatievergadering voor de buurtbewoners heeft plaats op woensdag 21 juni om 18.30 uur in De Braambeier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier