Basisschool KLIM Beitem wordt feestelijk ingehuldigd: “Uithangbord vernieuwde Beitem”

(foto Jos)
Redactie KW

Spreek niet langer over de Sint-Lodewijkschool, maar over basisschool Klim. De nieuwbouw van de school in hartje Beitem werd met de nodige toeters en bellen ingehuldigd.

Zaterdag 12 maart wapperden de vlaggen in het centrum van Beitem voor de feestelijke opening van de nieuwe Sint-Lodewijkschool, in aanwezigheid van een hele stoet prominenten met voorop minster van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), verder Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, An Quaghebeur, bisschoppelijk vicaris, burgemeester Kris Declercq, deken Renaat Desmedt en een ruime vertegenwoordiging van het Roeselaarse schepencollege.

Kris Pouseele, voorzitter van de scholengroep Arkorum, dankte in zijn tussenkomst de beleidsverantwoordelijken van Stad Roeselare voor hun constructieve medewerking evenals de plaatselijke kerkfabriek. Dankzij die vlotte samenwerking is het nieuwbouwproject in twee jaar afgerond, wat bijzonder snel is. “Het oude schoolgebouw was niet meer geschikt voor hedendaags gebruik”, zei voorzitter Pouseele. “Het was te klein en in een te slechte staat om een grondige renovatie te verantwoorden.”

De beslissing om een nieuw schoolgebouw te bouwen was hét moment om het volledige centrum van Beitem in te huldigen, inclusief de ontwijde kerk, het jeugdlokaal de Ketting en de polyvalente zaal de Schakel.

Uithangbord

“Het nieuwe schoolgebouw langs de Meensesteenweg is het uithangbord van het vernieuwde Beitem”, onderstreepte de burgemeester. “De school is een nieuwe ankerplaats voor een levendige gemeenschap en zo wordt Roeselare een deel van Beitem”, zei hij met een knipoog. Het ontwerp van architecten Groep III uit Brugge, werd met subsidiëring van AGIOn via huursubsidie gerealiseerd. De vzw Calasanz, met voorzitter Herman Vansteekiste, trad in naam van Arkorum op als bouwheer en de firma Alheembouw zorgde voor een vlotte en kwaliteitsvolle uitvoering.

De school is een nieuwe ankerplaats voor een levendige gemeenschap

Na de speech van burgemeester Kris Declercq onthulde Lieven Boeve samen met directrice Isabelle Lanckriet de nieuwe naam van de school: KLIM Basisschool Beitem. De nieuwe naam verwijst naar het klimtraject dat kleuters en leerlingen in de school afleggen. Klimmen vraagt een serieuze inspanning, maar men kan ook op elk moment een trede terugzetten als het wat minder gaat om daarna opnieuw te klimmen. Dat is de symboliek achter de nieuwe naam, waarbij de ‘i’ in het geel en in het midden van het logo de leerling symboliseert, die centraal staat, de grote ‘L’ staat voor de leerkracht en het ondersteunend personeel.

Stiltemoment

Directrice Isabelle Lanckriet kondigde minister van Onderwijs met een kwinkslag aan: “Meneer de minister, we zijn blij dat je vandaag onze school komt openen, in plaats van ze te sluiten”, verwijzend naar de maatregelen tijdens de voorbije coronaperiode.

Minister Weyts was vol lof voor de schitterende realisatie en benadrukte dat onderwijskwaliteit een goede infrastructuur vereist en die is hier zeer zeker aanwezig en hij hoopte dat dergelijke investeringen ook de job van leerkracht aantrekkelijker maken. Deken Renaat Desmedt zorgde voor een beklijvend stiltemoment bij de zegening van het gebouw.

Leerlingen gidsen

Tussen de verschillende sprekers door en nadien in de turnzaal werd er ballet gedanst door meisjes en jongens van de balletschool Ndigo. Na het officiële deel kon men het nieuwe schoolgebouw bezoeken onder de leiding van acht gidsen, leerlingen van het zesde leerjaar.

“Ik ben wat zenuwachtig”, zei Viktor Dufoort, één van de gidsen vooraf, maar we zijn goed op onze gidstaak voorbereid door onze juffen Shaune Lagae, Sarah Dedeene en meester Willy Vancoillie. De feestelijke opening werd in de grote polyvalente zaal, bistro genoemd, met een receptie afgerond. (AD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.