Basisonderwijs in Leke en Keiem blijft dan toch behouden in huidige vorm

Het schoolbestuur heeft na rijp beslist om geen herstructurering door te voeren in het basisonderwijs van de vestigingen in Leke en Keiem. Overleg met de verschillende partijen leverde geen unanieme eensgezindheid op.


In oktober 2014 deed het schoolbestuur een voorstel tot herstructurering van het gemeentelijk onderwijs. Op verzoek van de ouderraden werd de dialoog aangegaan tussen het bestuur, het schoolteam en beide ouderraden om zo tot een unaniem akkoord en maximaal gedragen plan van herstructurering te komen. “We hebben de afgelopen maanden vier maal vergaderd en samen gezocht naar oplossingen met aandacht en respect voor de mening van elke delegatie. Jammer genoeg werd geen enkel voorstel door alle delegaties goedgekeurd,” aldus Diksmuids schepen van onderwijs Marc De Keyrel. “Gezien er geen unaniem akkoord mogelijk is, beslist het schoolbestuur om geen herstructurering door te voeren. Wel nemen we maatregelen om de kwaliteit te bevorderen.”

De beslissing houdt in dat zowel in Leke als in Keiem het volledige basisonderwijs, zoals het nu wordt aangeboden, behouden blijft. De Tivoli-uren – dit zijn leerkrachtenuren die gefinancierd worden door de stad, bovenop de subsidies van de Vlaamse overheid – worden met voorrang ingezet om combiklassen (3 leerjaren samen) in de vestiging van Leke te vermijden, zodat de huidige graadsklassen (2 leerjaren samen) behouden blijven. De noodzakelijke en voorziene investeringen in Leke (nieuwe refter en turnzaal, wel kleiner dan aanvankelijk aangekondigd) worden uitgevoerd.

(FJA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.