Arne Den Baes neemt afscheid als jeugdraadvoorzitter Oostkamp

De Jeugdraad trakteerde de leiding van de jeugdbewegingen, de vrijwilligers van de jeugdhuizen en de speelpleinwerking uit Oostkamp op een drankje en een hapje. Voorzitter Arne Den Baes wilde daarmee de Oostkampse geëngageerde jeugd bedanken en in de bloemetjes zetten. Voor hemzelf was dit het tweede en laatste jaar als voorzitter.

De vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen en de jeugdraad werden door de voorzitter en de burgemeester en schepenen gevoerd. Tijdens de Week van de Korte Keten kwamen de lekkere hapjes voor bij het drankje uiteraard van een lokale producent. © PH

De Jeugdraad heeft er dit schooljaar een bijzonder productief jaar opzitten. De nieuwe voorzitter van de Jeugdraad, Arne Den Baes, organiseerde samen met enkele geëngageerde jongeren het evenement “Oostkamp op kop!” op zaterdag 30 maart in het centrum van de gemeente. Het stadsspel had als doel om de Oostkampse jeugdbewegingen te laten deelnemen aan één grote activiteit en zo elkaar beter te leren kennen. Ook niet verenigde jeugd was dit jaar voor het eerst welkom

Voorzitter Arne Den Baes is aan het einde van zijn voorzitterschap. Wie de fakkel overneemt, is nog niet gekend. Na zijn stage in De Zande zal Arne afgestudeerd zijn als maatschappelijk werker. “Ik kijk tevreden terug op het voorbije werkjaar. We haalden dit jaar meer dan 400 deelnemers aan ons jeugdraadspel. Dat is het driedubbele van het jaar voordien. In onze andere activiteiten hebben we steeds een link kunnen maken naar duurzaamheid. We integreerden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vaak in onze projecten en op die manier hebben wij ook, hoe klein ook, stappen gezet naar een betere wereld.

Burgemeester de Keyser stak zijn genegenheid voor de jeugd niet onder stoelen of banken: “Wie de toekomst wil vastpakken, heeft de jeugd nodig“, citeerde hij. “De jeugdraad is daarin steeds een toegevoegde waarde geweest. Dat er binnen de werking ook aan de SDG’s (Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkelingsdoelen) gewerkt is, doet mij heel veel deugd. Wij geven ons aan de volgende generatie en moeten dus steeds met hen rekening houden. We hebben trouwens in onze gemeente een grote instroom van jongeren in ons bestuur. Ik hoop dat op die manier de connectie naar de jeugd makkelijk gelegd kan worden zodat de doelstellingen die de jongeren willen nastreven in de agenda kunnen opgenomen worden” De burgemeester sloot af met een dankwoord aan de mensen van de jeugddienst: Delphine Bossuyt en Hannes De Caluwe.

(PH)

Wie mee wil werken aan een jeugdig Oostkamp kan lid worden van de Jeugdraad. Voor meer informatie kan men terecht bij de Jeugddienst van de gemeente of bij de voorzitter van de Jeugdraad: jeugd@oostkamp.beof voorzitter@jeugdraadoostkamp.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.