Voor Waerniers is het kermisweekend een traditioneel evenement dat niet mag verdwijnen: "Bij vele ouders bestaat de traditie om in het kermisweekend de uitgeweken kroost nog eens thuis uit te nodigen om samen te eten en daarna een wandeling te maken naar het dorp waar men vroegere vrienden terugziet."
...