Onderhandelingen over de opgeschorte bouw van de nieuwe campus voor Howest in Brugge duren voort

Stefan Vankerkhoven

Op maandag 27 juni zou Vlaams onderwijsminister Ben Weyts de eerste steen metsen voor de nieuwe campus van Howest aan het station in Sint-Michiels. Dit officieel moment is uitgesteld. Want de vzw Bescherm Bomen en Natuur heeft bij Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir beroep aangetekend tegen de milieuvergunning van de Provincie West-Vlaanderen. Directeur Lode De Geyter heeft maandag een eerste verzoeningsgesprek gevoerd met de natuurvereniging. Hij hoopt op een snel compromis: “Twee maanden uitstel voor de bouw betekent een schooljaar verlies. We hebben een goed eerste gesprek gehad, later deze week zetten we de onderhandelingen voort.”

Normaal gezien moest begin volgende week het officiële startschot gegeven worden voor de bouw van de prestigieuze nieuwe campus van hogeschool Howest in de Rijselstraat, vlakbij het Brugse station, kant Sint-Michiels. Midden 2024 moeten meer dan 5000 studenten terechtkunnen op de vernieuwde en fors uitgebreide campus.

Belgacom

Enerzijds worden de oude kantoren van Belgacom gerenoveerd en anderzijds komen twee nieuwe, eigentijdse gebouwen naast het bestaande gebouw. Samen zullen ze één geïntegreerde campus vormen. Na het verkrijgen van een milieuvergunng verklaarde directeur Lode De Geyter nog verheugd: “De integratie van groen, de duidelijke scheiding van de verkeersstromen en de inspirerende binnen- en buitenruimtes dragen bij aan een bruisende campus die perfect geïntegreerd is in de omgeving.”

Maar Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur diende beroep in tegen de milieuvergunning: “Er is tijdens het openbaar onderzoek geen rekening gehouden met onze twee bezwaarschiften. Voor deze nieuwe campus moet er 1.000 m² moerasbos verdwijnen. Bovendien ligt de nieuwe campus in een overstromingsgevoelig gebied én te dicht bij de Kerkebeek.”

Opschortend

Het beroep werkt opschortend, daarom kan Howest nog niet beginnen bouwen. Urbanisatieschepen Franky Demon begrijpt het verzet van de natuurvereniging niet, ook al verleende het Brugs stadsbestuur aanvankelijk negatief advies voor dit project: “Het stadsbestuur is absoluut voor deze nieuwe campus. Het college gaf initieel een ongunstig advies, onder meer omdat de aanleg van een grotere parking langs de Rijselstraat inhield dat er waardevolle oude bomen dienden gerooid én omdat er een buitenklas zou aangelegd worden in de boszone.”

“De plannen werden aangepast: de parking langs de Rijselstraat wordt geoptimaliseerd op de bestaande aanwezige verhardingen zodat er geen schade wordt aangericht aan de bestaande bomen. Ook de buitenklas is geschrapt op de plannen. De enige ingreep in de boszone is een vlonderpad in functie van een vlotte circulatie tussen de verschillende gebouwen op de campus. Hiervoor is een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos verkregen.”

Watergevoelig?

Franky Demon heeft wel vragen bij de termen ‘watergevoelig gebied’ en ‘te dicht bij de Kerkebeek’: “De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de plannen onderzocht en de watertoets gunstig geadviseerd. Bovendien houdt het ontwerp rekening met deze ligging en is hierop ingespeeld door met een gesloten bouwput te werken waardoor geen bemaling nodig is. Verder zijn de plannen aangepast aan de toekomstige plannen voor het openmaken van de Kerkebeek.”

Maandag heeft de directie van Howest een gesprek met de vzw Bescherm Bomen en Natuur, in de hoop om uit de impasse te geraken. “We willen luisteren wat de hogeschool te zeggen heeft. Het is jammer dat Howest koos voor een prestigieus project vlakbij het station en de Kerkebeek. Op haar site, dieper in de Rijselstraat, is er nochtans voldoende ruimte om te bouwen, met respect voor de natuur”, aldus Ivan De Clerck.

Duur uitstel

Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest, is verrast door het beroep van de vzw Bescherm Bomen en Natuur: “We hadden nochtans onze bouwplannen al aangepast op vraag van verschillende natuurverenigingen. Daardoor verminderde de impact van onze campus op de natuur, het bezorgde ons al meer kosten. We willen al de bodemverontreiniging, het slijk in het moerasbos, is vervuild, aanpakken en voorzien een buffer. We hebben tanks om 10.000 liter regenwater op te vangen en we investeren in circulaire waterzuivering.”

“Ik hoop echt dat we tot een akkoord komen met de natuurvereniging die beroep aantekende. We zullen maandag luisteren naar hun argumenten en zoeken naar een oplossing. De timing van onze bouw is zeer strikt. Als de werken met twee maanden vertraging starten, zijn we een heel schooljaar kwijt. We wensen in september 2024 onze campus in gebruik te nemen. Een beroepsprocedure duurt vele maanden. Een schooljaar uitstel kost ons en de samenleving echt teveel geld.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.