De Ipso-Alliance-site staat ondertussen vier jaar leeg, in december 2019 werd de buurt tijdens een informatievergadering ingelicht over de nieuwe bestemming. Tot hun grote ontgoocheling kregen ze te horen dat er loodsen en kmo-units komen. Weliswaar geen grote industriële bedrijvigheid maar een dertigtal ruimtes voor bijvoorbeeld een loodgieter of schrijnwerker.
...

De Ipso-Alliance-site staat ondertussen vier jaar leeg, in december 2019 werd de buurt tijdens een informatievergadering ingelicht over de nieuwe bestemming. Tot hun grote ontgoocheling kregen ze te horen dat er loodsen en kmo-units komen. Weliswaar geen grote industriële bedrijvigheid maar een dertigtal ruimtes voor bijvoorbeeld een loodgieter of schrijnwerker. 'Een gemiste kans', is het vaakst gebruikte argument door de buren die via bezwaarschriften alsnog de vooropgestelde plannen willen aanvechten. "Dit is een woonbuurt. De dertig nieuwe bedrijfsunits zullen zorgen voor een sterk verhoogde verkeersdruk", aldus Lode Vynckier uit de Nieuwstraat. "Onbegrijpelijk dat er geen rekening wordt gehouden met de talloze argumenten die spreken voor een meer leefbare invulling van de site. Zoals trouwens aanvankelijk door Leiedal werd vooropgesteld in het kader van hun project 'Kameleon', dat studies maakt voor Zuid-West-Vlaanderen over ondernemen in de kern. Zij voorzagen op de site-Ipso veel groen, ruimte voor zachte weggebruikers, een co-housing project. Niets van dat alles is weerhouden in het huidig plan dat zich blijkbaar volledig schikt naar de wensen van de projectontwikkelaar."Het is opvallend dat bij de nieuwe plannen geen rekening werd gehouden met de wensen van de omwonenden. En er zijn heel wat omwonenden. Meer dan 80 woonhuizen in de Nieuwstraat, de Moorselestraat, de Jan Breydelstraat en de Toekomststraat grenzen aan de site. Volgens het plan rijd je het terrein op en af via de Nieuwstraat. Daar zien ze de ontwikkeling met lede ogen aan. Op het kruispunt van de Nieuwstraat/Kijkuitstraat met de Moorselestraat is het sowieso al heel druk wat voor gevaarlijke situaties zorgt.Op 15 oktober 2019 tussen 17.30 en 18.30 uur werden in het kader van de mobiliteitstoets 307 voertuigen geteld. "Eens alle ruimtes op de site in gebruik zullen zijn komen daar dagelijks 300 bewegingen bij", zegt Herman D'Haene. "Het zullen er wellicht meer zijn: er zijn de werknemers, bestelwagens, leveranciers en klanten van 30 bedrijven. Al dat verkeer wordt via de smalle Moorselestraat naar de Menenstraat geleid. Dat komt dus bovenop de drukte en de lange files die er nu al staan."'In de onmiddellijke nabijheid van de site Ipso vind je ook een school en een dansschool. Site Sportspoor met het nieuwe zwembad is een steenworp ver. "In plaats van meer verkeer toe te laten zou je toch denken dat men net het omgekeerde wil", stelt Herman. "En eerder het netwerk van fietsstraten uitbreiden, aansluitend op de fietsstraat in de Markstraat?""De Toekomststraat, Moorselestraat en Nieuwstraat zijn belangrijke fietsroutes naar het centrum, de scholen, het station en de sportaccommodaties", vult Lode aan. "Getuige daarvan is dat deze straten deel uit maken van het gemeentelijk fietsexamen. Als dit project er komt, dan mogen we ervan uitgaan dat het fietscomfort en de veiligheid nog sterker gaan afnemen."Ten slotte is er in de buurt een groot tekort aan parkeerplaatsen. In de Nieuwstraat kan je slechts langs een kant parkeren. Dankzij een goede verstandhouding met de vroegere eigenaar mochten de parkeerplaatsen op de parking van Ipso tijdens het weekend en 's avonds door de buurt gebruikt worden.De huidige richtlijn van 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid wordt nu al niet gehaald en op de site zelf worden drie parkeerplaatsen per unit voorzien. De buurt verwacht dan ook extra hoge parkeerdruk bovenop de huidige moeilijkheid.