"Om dergelijk renovatieproject zo grondig mogelijk aan te pakken en om onze inwoners daarbij te betrekken organiseren we een participatiemoment", zei schepen van Patrimonium Tom Vlaeminck.
...