Een korte omweg van onze route bracht ons in Xiahé. Terwijl we door Labrang wandelden, één van de belangrijkste boeddhistische kloosters in Azië, waren we plots getuige van een schouwspel. Een honderdtal monniken in bordeaux gekleurde gewaden knielden op de grond en bidden, zongen hun mantra's. Dit was bovenaards. Wij bleven stokstijf staan, niet goed wetende wat onze rol nu was.
...