OLV Gasthuis vzw behaalt als derde organisatie in West-Vlaanderen het keurmerk PREZO

Het behalen van het keurmerk is geen eindpunt voor vzw OLV Gasthuis.© MD
Het behalen van het keurmerk is geen eindpunt voor vzw OLV Gasthuis.© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De Poperingse vzw OLV Gasthuis heeft als derde organisatie in West-Vlaanderen het keurmerk PREZO behaald. Prezo Woonzorg is een integraal kwaliteitsmodel voor zowel de medewerkers in hun dagdagelijkse werking, als voor de beleidsmakers. Het kwaliteitsmodel ondersteunt het team van vzw OLV Gasthuis om de visie van de organisatie, waarin de bewoner centraal staat, in realiteit om te zetten.

Allen samen bieden de medewerkers een warme thuis aan de bewoners. Het keurmerk, dat toegekend werd na twee audits door een team van Stichting Perspekt, is een verdienste van al deze medewerkers.

Zelfevaluatie

Vzw OLV Gasthuis koos enkele jaren terug om het kwaliteitssysteem Prezo te integreren in de werking van de woon-zorgcentra in de Ieperstraat en Emmaüs langs de Oostlaan.

“Met dit systeem kiest het beleid ervoor om de bewoner centraal te plaatsen. Door een goede en open dialoog met bewoners en met medewerkers, streeft het team naar constante verbeteringen in de kwaliteit van de zorg. Zelfevaluatie speelt hierin een cruciale rol”, zegt algemeen directeur Mieke Vandeputte.

Sterke motivatie

Het auditverslag bevestigt dat standpunt: “Het auditteam is onder de indruk van de sterke motivatie van de medewerkers. De betrokkenheid van de medewerkers ervoer het auditteam een aantal malen als sterk gericht naar de cliënt.”

Veel lof van het auditteam is er voor de heel bewonersgerichte, individueel georganiseerde maaltijdbedeling. Dat is een sterk staaltje van bewonersgericht organiseren en het op zoek gaan (met resultaat) naar de flexibiliteit die door de organisatie leverbaar is.

In 2021 wil vzw OLV Gasthuis verder inzetten op het welzijn van de bewoners en de kwaliteit van wonen met het project ‘wonen en leven’.

Warme thuis uitbouwen

“De organisatie blijft inzetten op dialoog. De keuze voor het centraal stellen van de cliënt in het kwaliteitsstreven is belangrijk en uit zich op vele fronten en in vele projecten en initiatieven. Het auditteam was onder de indruk van de unaniem lovende commentaren van bewoners en naasten op het werk dat wordt verzet door de organisatie om te luisteren, en om te doen wat in de mogelijkheden ligt om het naar de wens van bewoners te maken”, aldus het auditverslag.

“Het behalen van dit keurmerk is geen eindpunt voor vzw OLV Gasthuis, maar een bevestiging voor het werk van het team en bovenal een stimulans om samen de warme thuis voor de bewoners verder uit te bouwen”, besluit directeur Mieke Vandeputte.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.