"Heel wat vrienden wilden een initiatief opzetten en vroegen om een steunactie te coördineren, vandaar dit steuncomité. In de eerste plaats leven wij mee met Chr...

"Heel wat vrienden wilden een initiatief opzetten en vroegen om een steunactie te coördineren, vandaar dit steuncomité. In de eerste plaats leven wij mee met Christophe die momenteel in het brandwondencentrum van Gent verblijft. Maar om het materieel en financieel wat draaglijk te maken, is ons steuncomité aan de slag gegaan", zegt buurman Jan Dhaene.Er is een centraal rekeningnummer geopend waarop Johan van DGD volmacht heeft. Omdat er geen commissie wordt gerekend en omdat de bank ook geen kosten aanrekent, komt elke cent rechtstreeks ten goede aan de getroffenen.Wie zelf initiatieven of ideeën heeft, kan contact opnemen met Jan Dhaene. Via de perskring wordt aan elk nuttig initiatief kennis gegeven.Het centrale rekeningnummer is BE83 7360 7112 5215 op naam van steuncomité De Groene Dreve.(JM)