"OCMW Brugge startte een tweetal jaar geleden met een buddywerking binnen het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen", verduidelijkt voorzitter Pablo Annys (SP.A). "Dat zijn vrijwilligers die fungeren als 'wegwijzer' voor vluchtelingen die over een verblijfsvergunning beschikken. Zij helpen hen bij het integreren, zeg maar het ontdekken van onze stad en bij uitbreiding onze samenleving. Het is een intensieve, maar bijzonder inspirerende opdracht. Wij beschikken dus al over een team van woonbuddy's, maar zoeken nog mee...

"OCMW Brugge startte een tweetal jaar geleden met een buddywerking binnen het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen", verduidelijkt voorzitter Pablo Annys (SP.A). "Dat zijn vrijwilligers die fungeren als 'wegwijzer' voor vluchtelingen die over een verblijfsvergunning beschikken. Zij helpen hen bij het integreren, zeg maar het ontdekken van onze stad en bij uitbreiding onze samenleving. Het is een intensieve, maar bijzonder inspirerende opdracht. Wij beschikken dus al over een team van woonbuddy's, maar zoeken nog meer vrijwilligers." "Het is voor deze nieuwe mensen geen sinecure om de weg te vinden in het kluwen van hulpverlening en administratie", luidt het. "Een individuele begeleiding door een vrijwilliger kan daarbij van doorslaggevend belang zijn."Wat maakt iemand een goeie buddy? "Een goeie buddy is een ervaringsdeskundige mèt talenkennis en een groot inleefvermogen", antwoordt maatschappelijk werkster Nathalie Van den Eeden. "Al kunnen vluchtelingen, wanneer zij hun eigen weg vinden, ook zelf als buddy optreden. Dat zij in dat geval de taal spreken van de nieuwkomer is uiteraard een extra troef!"Haar collega Femke Tratsaert vult aan: "De taak van een woonbuddy bestaat erin, de vluchteling te helpen bij het vinden van een woongelegenheid. Er wordt daartoe een profiel aangemaakt van de 'zoeker', met alle informatie, foto's en dergelijke. En dat werpt zijn vruchten af. Zo meldden de voorbije twee weken vijf eigenaars zich aan om voor iemand een huis ter beschikking te stellen." Muriel Van Poelvoorde, hoofdmaatschappelijk werker van de Dienst Vreemdelingen: "Wanneer iemand een woonplek vond, staan onze reguliere vrijwilligers dan weer paraat om te helpen bij het in orde brengen van administratie, vrije tijdsbesteding, het gelijkschakelen van een diploma en dergelijke."Dat brengt ons bij het verhaal van Ayman Alhamss, één van de erkende vluchtelingen. Ayman is 30 en verblijft sinds een tijdje in Brugge. Al hoopt hij uiteindelijk in Leuven een woonplek te vinden. Waarom in Leuven? "Ik ben afkomstig uit Palestina en studeerde voor arts in Oekraïne. Mijn stage deed ik in New York, terugkeren naar Palestina bleek uitgesloten. Uiteindelijk belandde ik in een gesloten centrum, waar ik een paar maanden bleef in afwachting van de erkenning van mijn statuut. Ik hoop mijn studies in Leuven te kunnen afmaken", vertelt hij."Wie deze mensen wil helpen bij het uitbouwen van een nieuw leven hier bij ons, kan terecht op onze informatiemomenten, volgende week dinsdag 21 en woensdag 22 mei, telkens om 18.30 uur in het OCMW-centrum in Ruddershove, Sint-Pieters", geeft voorzitter Annys nog mee. (PM)