De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde het pilootproject B-Close goed en deze week ontvangen alle 70-plussers een aankondigingsbrief die hen op de hoogte stelt van dat project. "Vanaf 18 juni beginnen de daadwerkelijke huisbezoeken", vertelt OCMW-voorzitter Pascale Baert. "De vragen die aan onze senioren worden voorgelegd zijn samen opgesteld door het departement sociale gerontologie van de VUB, Bpost en het OCMW. Het OCMW wil, na de Wijs Grijs die vorig jaar werd verspreid, de senioren in onze stad zo goed mogelijk blijven informeren over de bestaande diensten en hul...